Projecten

We werken vooral in de strategiefase van projecten. In de fase van idee, initiatief en eerste keuzes. Aan verstedelijkingsstrategieën, stedelijke mobiliteitsvisies, (her)oriëntatie van infraprojecten, MIRT-onderzoeken, toekomstbeelden, gebiedsvisies en mobiliteitsplannen.

Ontwikkelperspectief voor economische structuurversterking

Alternatief voor snelwegverbreding op de A27

Strategie voor het maken van duurzame ruimtelijke keuzes

Opstellen en implementeren van mobiliteitsplannen

Verdieping binnen programma’s NOVEX en Mooi Nederland

Drie perspectieven voor een duurzame en stedelijke wijk in Utrecht

Opstellen mobiliteitsbeleid, participatie en uitvoeringsprogramma

GPS-data onderzoek in de regio Eindhoven

Laad meer projecten