Nedersaksenlijn

Ontwikkelperspectief voor nieuw spoor tussen Emmen en Veendam

Opdrachtgever

Rijk & Regio

Locatie

Noord-Nederland

Impressie station Stadskanaal Zuid - Makeport Mercurius

Sociaaleconomische structuurversterking

De Nedersaksenlijn (NSL) is een nieuwe treinverbinding tussen Groningen en Enschede die de regio ontsluit en de brede welvaart in het gebied structureel moet vergroten. De NSL heeft de potentie om sociaaleconomische structuren te versterken, investeringen los te krijgen in de leefomgeving en grensoverschrijdende samenwerkingen te verbeteren. In het bijzonder gaat de NSL over het realiseren van het ontbrekende stuk spoor tussen Stadskanaal en Emmen.

Breed gedragen Nedersaksenlijn-enthousiasme (van politiek, bestuur, bedrijfsleven, zorg en onderwijs) resulteerde er op de ‘Dag van de Nedersaksenlijn’ (18 mei 2022) in dat staatssecretaris Vivianne Heijnen de regio uitdaagde om een Bidbook op te stellen. Wij kregen van Provincie Drenthe in de zomer van 2022 de opdracht om binnen 3 maanden – samen met 3 provincies (Groningen, Drenthe, Overijssel), 8 gemeenten en de stichting Nedersaksenlijn – het Bidbook op te stellen. Om op te halen waarom de regio zo enthousiast is over de Nedersaksenlijn gingen we met fotocamera en notitieblok op pad. We voerden gesprekken met het bedrijfsleven, met ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen. Lokaal opgehaalde verhalen en kansen werden omgezet naar integrale toekomstschetsen voor de stationslocaties.

Op 28 november 2022 schaarden 10 partijen (111 van de 150 zetels) zich met een kamernotie achter ons Bidbook. In december kwamen ook de 10 overige partijen over de brug met een volmodig ‘ja’. Er werd 85 miljoen euro uitgetrokken voor de realisatie van fase 1 ‘Veendam-Stadskanaal’. Ook werd er een MIRT-Onderzoek voorgesteld voor het traject ‘Stadskanaal – Ter Apel – Emmen’.

Een spoorlijn van 180 kilometer die 1,3 miljoen mensen met elkaar, en met 650.000 banen verbindt. Mits we die laatste schakel van 44 kilometer herstellen.”

Veel meer dan een spoorlijn

Met de laatste ontbrekende spoorschakel van 44 kilometer tussen Veendam en Emmen maken we het spoorwegnet robuuster en ‘unlocken’ we (interregionaal en grensoverschrijdend) maatschappelijke waarde. De totale spoorlijn verbindt twee landen, drie provincies, 4 economische regio’s, 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen en 650.000 banen. De Nedersaksenlijn biedt een alternatief voor reizigers bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle -Meppel.

 

De Daily Urban Systems van Groningen, Emmen, Zwolle en Twente groeien aaneen. En er ontstaat een verbinding van toerische hotspots, zorgcentra, onderwijsinstellingen, fieldlabs en innovatiehubs (IQ BLVD, Makeport Mercurius en Greenwise Campus) met elkaar, met het landelijke trein-fiets netwerk en met de nabij gelegen powerhouses Groningen, Zwolle en Twente.

Trace Nedersaksenlijn

Het Rondje Emmen langs de troeven voor onderwijs, zorg, economie, natuur en toerisme

Het stationsgebied van Ter Apel kan een visitekaartje zijn voor wonen, werken, onderzoek (R&D), onderwijs en toerisme

Op weg naar een startbeslissing

In het MIRT-Onderzoek mogen wij sinds eind 2023 vervolg geven aan ons Bidbook. Dat doen we samen in een consortium met Twynstra Gudde, Decisio, Sweco, MoveMobilty en Must. Het doel van het MIRT-Onderzoek is om de randen van het speelveld te definiëren. Hiermee werken we een of meerdere alternatieven uit en worden ramingen opgesteld. Overkoepelend doel van de NSL is om de brede welvaart in het gebied te vergroten. Het gewenste eindresultaat is om in het BO MIRT najaar 2024 een besluit te nemen om te kunnen starten met de volgende fase: een MIRT-Verkenning. Hieraan ligt een startbeslissing ten grondslag. Dit betekent dat de meest voor de hand liggende oplossing in beeld is, wat deze ongeveer kost en wie dit mogelijk gaan financieren.

Bekijk het Bidbook

In november 2022 werd het Bidbook door een delegatie van noordelijke bestuurders en vertegenwoordigers van de stichting Nedersaksenlijn aangeboden aan betrokken Tweede Kamerleden.