Gezonde en fijne leefomgeving

Straten en buurten zijn ons gezamenlijke ‘thuis’. De inrichting en het gebruik ervan zijn bepalend voor de manier waarop we leven. En ruimtelijke transities hebben hier de grootste impact. Want onze leefomgeving is aan het veranderen. Hevige regenbuien en hittestress vragen om meer groen in de straat. Niet alleen om kwetsbare doelgroepen te beschermen, maar ook voor onze mentale gezondheid. Een transitie richting actieve mobiliteit vraagt om meer ruimte voor lopen en fietsen. Door vergrijzing en huishoudensverdunning wonen er steeds minder mensen in hetzelfde aantal woningen, lopen buurten leeg en zijn er steeds minder voorzieningen nabij. Het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt neemt al jaren af en het aandeel eenzamen blijft toenemen. Daar willen we iets aan doen. Wij werken aan prettige leefomgevingen waarin de openbare ruimte eraan bijdraagt dat mensen inclusief, gezond en in het groen kunnen leven en zich veilig kunnen verplaatsen, verblijven en ontmoeten.

Onze aanpak

Wij werken aan een gezonde en fijne leefomgeving op meerdere schaalniveaus. Dit hebben we gedaan in Hoorn, Haarlem (Stadsstraten), Tilburg (Fietsstructuur Cityring; Groenewoud), Den Haag (Zuidwest en Inpassing tramlijnen 6, 12 en 16), Goes-Zuid en Scheveningen (Toekomstvisie). Kenmerkend aan onze aanpak is:

  • We werken aan oplossingen die geworteld zijn in begrip over hoe mensen de buitenruimte écht (willen) gebruiken. We werken bijvoorbeeld met GPS-data, GIS-analyses, tellingen en visualisaties van fiets- en voetgangersstromen;
  • We zetten transparante ontwerptools in die de voorliggende keuzes laagdrempelig bespreekbaar maken tijdens participatieve co-creaties met bewoners, bestuurders en ambtenaren (bijvoorbeeld onze Straat- en Netwerkpuzzel).
  • We maken containerbegrippen zoals ‘Gezondheid’ tastbaar door (internationaal) bewezen gezondheidsprincipes ruimtelijk te analyseren en te vertalen naar de Nederlandse context.

Projecten over gezonde en fijne leefomgeving

Ontwerpend onderzoek op straat- en netwerkniveau

Participatietraject naar aanleiding van een burgerinitiatief

Ontwerpend onderzoek naar gebiedskwaliteit én OV-netwerkkwaliteit

Ruimtelijke consequenties en netwerkingrepen voor leefbare stadsstraten

“Wij werken aan prettige leefomgevingen waarin de openbare ruimte eraan bijdraagt dat mensen inclusief, gezond en in het groen kunnen leven en zich veilig kunnen verplaatsen, verblijven en ontmoeten.”

Lees meer over Isabel