Mobiliteitsonderzoek Rijnenburg

Drie perspectieven voor een duurzame en stedelijke wijk in Utrecht

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Locatie

Utrecht

Een nieuwe woonwijk in Utrecht

Over ruim 10 jaar verrijst in de polder Rijnenburg bij Utrecht een wijk van 25.000 woningen, een omvang vergelijkbaar met Woerden of Houten. Aan de keuze om Rijnenburg te ontwikkelen ging een intensief debat in Utrecht vooraf, waarin de mobiliteitseffecten een belangrijke rol spelen. Dat is niet verwonderlijk. Rijnenburg ligt zo’n 7 kilometer van het stadscentrum en station van Utrecht en direct aan de (overbalaste) snelwegen A2 en A12 bij knooppunt Oudenrijn. Als de mobiliteit van Rijnenburg niet goed geregeld is, staat het meest centrale knooppunt van Nederland vast.

Studio Bereikbaar heeft voor de gemeente Utrecht het mobiliteitsonderzoek Rijnenburg uitgevoerd. De opdracht was om over de volle breedte – van stedenbouwkundig concept, tot parkeeroplossingen, tot netwerkaanpassingen en beprijzing – te onderzoeken wat de mobiliteitseffecten zijn van Rijnenburg en welke mogelijkheden er zijn om te sturen op duurzame mobiliteit.

Ligging van Rijnenburg ten opzicht van Utrecht en infrastructuur

We hebben drie perspectieven met verschillende mobiliteitsconcepten uitgewerkt:

  • Conventioneel bouwen
  • Duurzaam stedelijk (ambitie gemeente Utrecht)
  • Ambitieus en experimenteel

Voor elk perspectief is een samenhangend beeld van een ruimtelijk concept, parkeeroplossing, organisatie van de interne mobiliteit, (hoogwaardig) OV, fietsinfrastructuur en infrastructuur voor de auto. Afhankelijk van het perspectief wordt er aan de knop autotoegankelijkheid, stedelijkheid en nabijheid van voorzieningen gedraaid. We onderzoeken verschillende type ontsluitings-, parkeer en betaalconcepten voor de nieuwe wijk.

Wat kom je tegen als je fietst van Rijnenburg naar Utrecht Centraal?

In het onderzoek is breed in beeld gebracht wat de effecten zijn op:

  • De belasting van netwerken voor OV, fiets en auto, en oplossend vermogen van netwerkaanpassingen.
  • Duurzaamheid van de mobiliteit.
  • Concrete reizen; wat betekent een mobiliteitsconcept voor logistiek, kwetsbare doelgroepen of een incidentele verplaatsing zoals verhuizen of een plotseling doktersbezoek.
  • Meekoppelkansen op thema’s als energie, voorzieningen en regionale hubs.
  • Relatie met het te realiseren programma (type, omvang en uitgangspunten).
  • Kosten van het volledige pakket; van infrastructuur tot parkeren tot exploitatie.

Het onderzoek wordt een integraal onderdeel voor het programmatisch vertrekpunt voor de ontwikkeling van Rijnenburg en voorjaar 2024 in de gemeenteraad van Utrecht behandeld.