Mobiliteitsplannen Amsterdam

Opstellen en implementeren van mobiliteitsplannen

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Mobiliteitsplannen Amsterdam

De gemeente Amsterdam groeit snel en er worden in hoog tempo woningen gebouwd. Dit gebeurt in hoge stedelijk dichtheden en merendeels in de bestaande stad. De grote gebiedsontwikkelingen van Amsterdam (IJburg/Strandeiland, Amsterdam Noord, Zuidoost, Zuidas) zijn per stuk zo groot dat er een middelgrote stad van bijna 100.000 inwoners bij komt. De mobiliteit in goede banen leiden, is dan ook essentieel. Amsterdam heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld waarbij per gebied een mobiliteitsplan wordt opgesteld waarin zowel voor de bestaande stad als voor de woningen die erbij komen een integraal en vergaand uitgewerkt plan wordt opgesteld. Studio Bereikbaar is al ruim vijf jaar intensief betrokken bij het opstellen en implementeren van deze mobiliteitsplannen:

  • Voor IJburg/Strandeiland leverden we in diverse rollen inhoud, project-/en procesmanagement. Deze gebiedsontwikkelingen zijn volop in uitvoering. Door onze betrokkenheid bij de implementatie hebben we ook veel ervaring opgedaan met de praktijk van hubs, deelmobiliteit, parkeren op afstand en het uitrollen van een mobiliteitsaanpak.
  • Voor mobiliteitsplan Amsterdam Noord zorgden we voor het procesmanagement, inhoud en omgevingsmanagement.
  • Voor Amsterdam Zuid, Zuidasdok en Amsterdam Oost leveren we in diverse rollen inhoud, project-/en procesmanagement.

Voor bereikbare nieuwe eilanden IJburg en Zeeburgereiland

De ontwikkeling van IJburg en Zeeburgereiland was in 2019 de aanleiding voor het eerste Amsterdamse mobiliteitsplan. Op nieuw opgespoten eilanden in het IJ worden de komende 20 jaar 20.000 woningen bijgebouwd. De structuur van de eillandenarchipel maakt de bereikbaarheid van deze nieuwe woningen afhankelijke van bruggen en de IJtram als OV-levensader. Vanaf het begin hebben we inhoudelijke geadviseerd over de benodigde infrastructuur, OV bediening en mobiliteitsconcepten met buurt- en wijkhubs. En hebben we de adaptieve programmatische aanpak mede vormgegeven en jaarlijks de bijbehorende monitoring uitgevoerd.

Voor bestaand en nieuw Noord

Bijzonder aan Amsterdam noord is de combinatie van een enorme gebiedsontwikkeling (+90.000 inwoners, een verdubbeling van Noord) in een stadsdeel dat historisch juist op afstand ligt van de rest van de stad, achteraan bij het verdelen van de lusten en vooraan bij het verdelen van de lasten. Op vele facetten – waaronder mobiliteit – is er in het bestaande Noord dus van alles aan de hand, en zitten de huidige bewoners niet bij voorbaat te wachten op de veranderingen die de gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. In het Mobiliteitsplan Noord hebben we ingespeeld op deze situatie:

  • Door een uitgebreide analysefase waarin historie, het huidige reisgedrag, en fotoanalyse van bestaande situaties een belangrijke rol hadden. Dit zorgde voor context en herkenbaarheid van analyse en plan.
  • Participatie op analyse en op het plan. In Coronatijd waren de mogelijkheden enigszins beperkt, maar wat mogelijk was is gedaan middels een enquête, intensieve samenwerking met het stadsdeel en een interactieve webinar. Vooral de resultaten van de enquête zijn van wezenlijke invloed geweest op het plan. Bij de afsluitende webinar en bespreking van het plan in de Stadsdeelcommissie bleek ook dat er steun is voor het plan.
  • Een realistische opbouw van het pakket. Het plan windt er geen doekjes om dat Noord wezenlijk gaat veranderen, ook in bestaande buurten. Tegelijkertijd gaat het in bestaande buurten stap voor stap en worden bestaande opgaven; zoals matig openbaar vervoer in een aantal buurten meegenomen in de aanpak.

Voor de doorontwikkeling van de Zuidas en omgeving

Niet alleen door bedrijven, maar ook door de gemeente Amstedam wordt op de Zuidas geld verdiend. Het vloeroppervlak aan voorzieningen, woonruimte en kantoren samen zal met ruim 60% toenemen. Daarnaast zijn omvangrijke ingrepen gepland zoals Zuidasdok (de ondertunneling van de A-10 en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de openbare ruimte) en het doortrekken van de Noord/ Zuidlijn. Deze zullen hun stempel drukken op dit gebied. Bovendien is de ambitie om het hart van de Zuidas verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke complete stadswijk met een levendig en prettig centrumgebied dat ook aantrekkelijk is om te wonen. Het gevolg hiervan is dat het aantal gebruikers – werknemers, studenten, inwoners en bezoekers – straks anderhalf keer zo groot is als nu. Het aantal gebruikers van de OV-knoop Amsterdam Zuid zelfs zal verdubbelen. We hebben het plan met maatregelen op het onderliggende wegennet voor een duurzaam bereikbaar gebied mede opgesteld.  Nu geven we, in de rol van programma manager, invulling aan de uitvoering van het plan.