Wij zijn Studio Bereikbaar

Studio Bereikbaar bestaat sinds 2012. In de beginjaren hielden we ons vooral bezig met bereikbaarheid. Inmiddels kijken we integraal naar de volledige ruimtelijke opgave. De definitie van het woord Bereikbaar groeide in onze Studio mee met de uitdagingen waar wij zien dat verandering nodig is. Bereikbaar gaat bij ons inmiddels over veel meer dan alleen auto’s, fietsers en openbaar vervoer. We zetten ons in voor bereikbaar groen in de stad, voor bereikbare ontmoetingsplekken in de straat, voor bereikbare woningen voor 65+ers, voor bereikbare banen voor stagiairs en voor bereikbare basisvoorzieningen in het dorp. We werken aan integrale vraagstukken op het snijvlak van bereikbaarheid en ruimtelijke inrichting. Onze oplossingen zijn daarbij altijd geworteld in begrip van hoe en waarom we ons verplaatsen.

Uitgelicht

Met dit jubileumboek vierden we in 2022 tien jaar Studio Bereikbaar. We lieten zien wie we zijn, wat we doen en wat we hebben bereikt. Twee maanden lang voerden we iedere maandagochtend gesprekken met elkaar die zijn opgetekend in interviews, verslagen en visiedocumenten. We nemen je mee in ons verhaal.

Onze aanpak

Samen richting besluitvorming

Datagedreven analyses

Innovatie binnen ons vakgebied

Advies met draagvlak

“Wij helpen u bij de ruimtelijke puzzel door denkend vanuit hoe het gebiedssysteem écht werkt op verschillende schaalniveaus transparant en laagdrempelig inzichtelijk te maken wat er te kiezen valt en wat de consequenties zijn van deze keuzes.”

Het team achter Studio Bereikbaar

Studio Bereikbaar biedt creatieve, strategische oplossingen voor de complexe bereikbaarheids- en verstedelijkingspuzzel op straat-, buurt-, stad- en regioschaal. We doen dat met een bevlogen team van mobiliteitsadviseurs, stedenbouwkundigen, planologen en data-specialisten.