Mobiliteitsbeleid Haarlem

Opstellen mobiliteitsbeleid, participatie en uitvoeringsprogramma

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Locatie

Haarlem

Een bereikbare en leefbare stad met een groeiend aantal inwoners

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om binnen enkele jaren 10.000 woningen binnenstedelijk toe te voegen. Het is belangrijk dat er scherp toegezien wordt op de bereikbaarheid van de stad, want meer inwoners betekent ook meer vervoersbewegingen. Om de groeiende stad zowel bereikbaar als leefbaar te houden is een mobiliteitstransitie nodig. Dat wil zeggen dat de stad zo wordt ingericht dat het vanzelfsprekender is om met de fiets, het OV of te voet te gaan. Wij hebben het mobiliteitsbeleid voor 2040 vormgegeven en hebben dit vervolgens uitgewerkt in concrete maatregelen voor de korte termijn.

Participatie

Om het Mobiliteitsbeleid vorm te geven, hebben we uitgebreid geparticipeerd met de bewoners en ondernemers van Haarlem. Onderstaand filmpje is gebruikt om de urgentie en oplossingen te communiceren.

Kenmerkend voor onze inhoudelijke aanpak:

 • We maken inzichtelijk wat de visie op de lange termijn kan betekenen voor maatregelen op de korte termijn. Naast het beleid op de lange termijn werken we naar een concreet uitvoeringsprogramma dat in de komende jaren ook echt uitgevoerd kan worden op straat.
 • Het uitvoeringsprogramma geven we weer met behulp van een tijdlijn, de MobiliTijdslijn. Hierin wordt de samenhang tussen huidige situatie inclusief knelpunten, ‘eindbeeld’ 2040 en de maatregelen visueel weergegeven.
 • We kijken niet alleen naar mobiliteit, maar combineren dit met stedenbouwkundige analyses. Hoe ga je om met een ruimtevraagstuk in vooroorlogse wijken (auto, parkeren, fiets, verblijven). Wat doe je met deze schaarse ruimte, in combinatie met groeiende mobiliteit in de stad door woningbouwontwikkeling? En hoe ga je om met alternatieve mobiliteit in de auto-opzet van jaren ’60 uitbreidingen?
 • We koppelen goede cijfermatige analyses aan sterke visualisaties met vertelkracht. We visualiseren wat kenmerkend is voor Haarlem. Een stad met een hoge verblijfskwaliteit en een hoog aandeel fiets en lopen, maar ook met parkeerdruk van de auto en fiets door de schaarse ruimte.

Vervoerswijzeverdeling per afstandsklasse

Belangrijkste bestemmingen vanuit Haarlem per vervoersmiddel

Zeven stappen naar een leefbare en bereikbare stad

Om Haarlem, ondanks de groei, leefbaar en bereikbaar te houden zijn stappen nodig. Dit mobiliteitsbeleid geeft aan hoe Haarlem met zeven stappen leefbaar en bereikbaar kan blijven. Deze zeven stappen hangen met elkaar samen; ze zijn alle zeven nodig.

 1. Haarlem groeit met behoud van ruimte
 2. Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis
 3. Fiets en voetganger krijgt prioriteit
 4. Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30 km/uur
 5. Evenwichtige verdeling van HOV-routes: bereikbaarheid verbeteren, impact spreiden
 6. Bundelen autoverkeer op hoofdroutes
 7. Haarlem zet in op duurzame gedragsverandering

De ambitiekaarten per vervoersmiddel zijn opgenomen in het mobiliteitsbeleid van Haarlem

Lees het mobiliteitsbeleid

In 2021 is het mobiliteitsbeleid van Haarlem vastgesteld. Ook het Uitvoeringsprogramma is door ons opgesteld.