Onze grootste trots? Onze mensen

Studio Bereikbaar helpt met het maken van keuzes in bereikbaarheid. Wij dragen geen ‘beste keuze’ aan, maar helpen burgers, bestuurders en projectmanagers hun doelen scherp te krijgen, alle beslisinformatie op het juiste niveau te krijgen en helder en begrijpelijk te communiceren.

Dit vraagt andere instrumenten en een andere houding dan gebruikelijk. Ontmoet de mensen die dit alles mogelijk maken.

Christian Rommelse

Stedenbouwkundige

Christian is ‘ontwerpend planoloog’. Hij zoekt graag door de schaalniveaus heen naar de vraag achter de vraag en naar verhalen die een plek bijzonder maken. Christian wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok). Zijn belangrijkste geleerde ontwerplessen: ‘niemand weet hoe het moet, we zijn ontwerper geworden om dat uit te vinden’ en ‘het kan altijd nog net iets slimmer en mooier’.

Freek Faber

Adviseur mobiliteit

Freek is een resultaatgerichte professional met een heldere visie op mobiliteit. Zijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen met mensen en mensen met data. Freek is een echte groepswerker en heeft sterke analytische vaardigheden. Hij ziet verschillende belangen en kan draagvlak creëren door oplossingen te vinden die verschillende belangen verenigen. Collega’s vinden Freek flexibel en doelmatig.

Isabel Liedtke

Planoloog

Isabel heeft een opleiding in de ruimtelijke ordening. Tijdens haar afstuderen heeft ze  een kritisch perspectief geboden op ‘integrale’ besluitvorming omtrent bereikbaarheidsvraagstukken. Isabel legt graag de verbinding tussen ruimte, mobiliteit en besluitvorming. Ze probeert hierbij de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk te waarborgen door theoretische onderbouwingen te bieden voor diverse projecten. Vastbijten in de materie, enthousiasme en betrokkenheid maken haar een prettige teamspeler.

Jord van der Vliet

Data-specialist

Jord heeft als dataspecialist brede en diepgaande ervaring met uiteenlopende verkeerskundige, socio-economische en geografische databronnen en modelsystemen. Zijn expertise is het combineren van deze kennis met de specifieke vragen vanuit het project om te komen tot nieuwe analyses, visualisaties en vooral inzichten. Juist als deze projectvragen niet aansluiten bij bestaande tools en methodes weet Jord toch vlot met een maatwerkanalyse het project verder te brengen. Jord is niet bang om zelf te programmeren en heeft ruime ervaring met het maken van allerhande verkeerskundige instrumenten.

Loes Noom

Adviseur mobiliteit

Loes Noom is een enthousiaste verkeerskundige die met een frisse blik naar de dingen om haar heen kijkt. Haar visie is dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van een gebied en daarbij de waardering van de mensen aan hun leven. Ze kijkt tijdens uitvoering van haar projecten altijd kritisch naar het geheel en probeert zo met innovatieve ideeën een oplossing te genereren die volledig aansluit bij de hoofddoelstelling.

Manus Barten

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Manus Barten is adviseur, procesmanager en ondernemer op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn externe projecten zijn wisselend publiek en privaat. In een team is hij spin in het web die combineert en verbanden ziet, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarmee tilt hij het totaal naar een hoger plan. Hij is gewend op bestuurlijk en managementniveau te rapporteren en heeft er plezier in om bewoners- of stakeholdersessies te faciliteren.

Marloes Brands

Adviseur mobiliteit

Marloes beschikt over een stevige en allround verkeerskundige kennis op academisch niveau. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan grote, complexe projecten met flinke belangentegenstellingen. Zij kan haar inhoudelijke kennis goed overbrengen aan niet-experts en heeft een goed gevoel voor proces en samenwerking. Marloes is een adviseur die praktijkgericht en doelbewust te werk gaat en bezit (ook pro-actief) een sterke actiegerichtheid.

Roland Kager

Data-specialist

Roland werkt als adviseur, analist en wetenschapper op het snijvlak van verkeer en ruimte. Zijn passie ligt in het verbinden van theorie en praktijk door combinatie, analyse en visualisatie van data, gebaseerd op een stevig conceptueel fundament. Hij zet zich in om vanuit vaag probleem tot pragmatische verkenning te komen en vanuit complexe data tot inzicht.

Steven Puylaert

Adviseur mobiliteit

Steven werkt graag aan strategische mobiliteitsvraagstukken. Hij wordt enthousiast als mobiliteit raakt aan ruimtelijke vraagstukken, leefbaarheid of nieuwe technieken. Afgelopen jaren werkte Steven aan een aantal grote strategische projecten die zowel inhoudelijk als procesmatig complex in elkaar staken. Steven werkt graag samen, is nieuwsgierig naar de inbreng van anderen en houdt ervan zijn kennis over te brengen.

Victor Mensink

Adviseur mobiliteit

Victor maakt graag de vertaalslag van technische kennis naar heldere adviezen voor de besluitvorming. Vanwege zijn achtergrond in de Delftse gemeenteraad spreekt hij zowel de taal van de verkeerskundige als die van de bestuurder. In overleg met alle belanghebbenden is hij altijd op zoek naar een slimme, pragmatische oplossing. Flexibiliteit en resultaatgerichtheid maken hem daarbij een prettige teamspeler.

Wieger Savenije

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Wieger is een resultaatgerichte adviseur met oog voor omgeving en bestuurlijke processen. Hij is in staat om verkeerskundige vraagstukken begrijpelijk te presenteren en is niet bang om kritische vragen te stellen. Wieger is gewend om op managementniveau te adviseren en verantwoording af te leggen binnen zowel publieke als private organisaties.

Werken bij Studio Bereikbaar?

Adviseur

Bij Studio Bereikbaar werkt een hecht team, waarbij we een breed palet aan kennis over mobiliteit en ruimte bezitten. Vind jij het leuk om mee te denken aan (vernieuwende) oplossingen op het gebied van bereikbaarheid, infrastructuur en ruimte? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.