Onze grootste trots? Onze mensen

Studio Bereikbaar helpt met het maken van keuzes in bereikbaarheid. Wij dragen geen ‘beste keuze’ aan, maar helpen burgers, bestuurders en projectmanagers hun doelen scherp te krijgen, alle beslisinformatie op het juiste niveau te krijgen en helder en begrijpelijk te communiceren.

Dit vraagt andere instrumenten en een andere houding dan gebruikelijk. Ontmoet de mensen die dit alles mogelijk maken.

Christian Rommelse

Stedenbouwkundige

Christian is stedenbouwkundige maar ziet zichzelf graag als ‘ontwerpend planoloog’. Hij wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok). Ontwerp wordt door Christian ingezet als onderzoekstool en visualisaties worden ingezet ter ondersteuning aan krachtige en aansprekende verhalen. Christian weet analyses en onderzoeken terug te brengen tot de essentie (o.a. als basis voor politieke besluitvorming). 

Freek Faber

Adviseur mobiliteit

Freek is een resultaatgerichte professional met een heldere visie op mobiliteit. Zijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen met mensen en mensen met data. Freek is een echte groepswerker en heeft sterke analytische vaardigheden. Hij ziet verschillende belangen en kan draagvlak creëren door oplossingen te vinden die verschillende belangen verenigen. Collega’s vinden Freek flexibel en doelmatig.

Isabel Liedtke

Planoloog

Isabel heeft een opleiding in de ruimtelijke ordening en wordt enthousiast van complexe stedelijke vraagstukken. Haar visie is dat economie, ruimte en mobiliteit in samenhang moeten worden bekeken om te kunnen begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier verplaatsen en hoe een gebied hiervoor functioneert. Ze heeft een hoge kwaliteitstandaard, gaat gestructureerd te werk en bijt zich vast in de materie.

Loes Noom

Adviseur mobiliteit

Loes Noom is een enthousiaste verkeerskundige die met een frisse blik naar de dingen om haar heen kijkt. Haar visie is dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van een gebied en daarbij de waardering van de mensen aan hun leven. Ze kijkt tijdens uitvoering van haar projecten altijd kritisch naar het geheel en probeert zo met innovatieve ideeën een oplossing te genereren die volledig aansluit bij de hoofddoelstelling.

Manus Barten

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Manus Barten is adviseur, procesmanager en ondernemer op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn externe projecten zijn wisselend publiek en privaat. In een team is hij spin in het web die combineert en verbanden ziet, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarmee tilt hij het totaal naar een hoger plan. Hij is gewend op bestuurlijk en managementniveau te rapporteren en heeft er plezier in om bewoners- of stakeholdersessies te faciliteren.

Marloes Brands

Adviseur mobiliteit

Marloes beschikt over een stevige en allround verkeerskundige kennis op academisch niveau. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan grote, complexe projecten met flinke belangentegenstellingen. Zij kan haar inhoudelijke kennis goed overbrengen aan niet-experts en heeft een goed gevoel voor proces en samenwerking. Marloes is een adviseur die praktijkgericht en doelbewust te werk gaat en bezit (ook pro-actief) een sterke actiegerichtheid.

Roland Kager

Data-specialist

Roland werkt als adviseur, analist en wetenschapper op het snijvlak van verkeer en ruimte. Zijn passie ligt in het verbinden van theorie en praktijk door combinatie, analyse en visualisatie van data, gebaseerd op een stevig conceptueel fundament. Hij zet zich in om vanuit vaag probleem tot pragmatische verkenning te komen en vanuit complexe data tot inzicht.

Steven Puylaert

Adviseur mobiliteit

Steven werkt graag aan strategische mobiliteitsvraagstukken. Hij wordt enthousiast als mobiliteit raakt aan ruimtelijke vraagstukken, leefbaarheid of nieuwe technieken. Afgelopen jaren werkte Steven aan een aantal grote strategische projecten die zowel inhoudelijk als procesmatig complex in elkaar staken. Steven werkt graag samen, is nieuwsgierig naar de inbreng van anderen en houdt ervan zijn kennis over te brengen.

Vannia Contreras

Stedenbouwkundige

Vannia is een afgestudeerde architect die gespecialiseerd is in Stedenbouw. Ze is vooral geïnteresseerd in het analyseren van steden op verschillende schaalniveaus. Vannia ziet de stad als een ‘levend organisme’, waarbij elk aspect een belangrijke rol speelt en de ontwikkeling van de stad definieert. Mobiliteit speelt hierbij een van de sleutelrollen in de ontwikkeling van de maatschappij, met een meervoudige impact op culturen, omgevingen, de economie en de ruimtelijke context.

Victor Mensink

Adviseur mobiliteit

Victor maakt graag de vertaalslag van technische kennis naar heldere adviezen voor de besluitvorming. Vanwege zijn achtergrond in de Delftse gemeenteraad spreekt hij zowel de taal van de verkeerskundige als die van de bestuurder. In overleg met alle belanghebbenden is hij altijd op zoek naar een slimme, pragmatische oplossing. Flexibiliteit en resultaatgerichtheid maken hem daarbij een prettige teamspeler.

Wieger Savenije

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Wieger is een resultaatgerichte adviseur met oog voor omgeving en bestuurlijke processen. Hij is in staat om verkeerskundige vraagstukken begrijpelijk te presenteren en is niet bang om kritische vragen te stellen. Wieger is gewend om op managementniveau te adviseren en verantwoording af te leggen binnen zowel publieke als private organisaties.

Hidde Offerhaus

Datavisualisator

Hidde ontwerpt kaarten die tot de verbeelding spreken. Kaarten op het gebied van mobiliteit en stedelijkheid, thema’s waar hij al lang geïnteresseerd in is. Hij studeert natuurkunde, een vakgebied dat draait om het versimpelen van complexe vraagstukken. Het kernachtig weergeven van informatie in een detailrijke kaart is een uitdaging die daar goed op aansluit.

Werken bij Studio Bereikbaar?

Heb jij een passie voor mobiliteit en ruimte? Wij zijn altijd op zoek naar gedreven adviseurs. Bel, mail ons of kom gerust een keer langs voor een kopje koffie.