Onze grootste trots? Onze mensen

Studio Bereikbaar helpt met het maken van keuzes in bereikbaarheid. Wij dragen geen ‘beste keuze’ aan, maar helpen burgers, bestuurders en projectmanagers hun doelen scherp te krijgen, alle beslisinformatie op het juiste niveau te krijgen en helder en begrijpelijk te communiceren.

Dit vraagt andere instrumenten en een andere houding dan gebruikelijk. Ontmoet de mensen die dit alles mogelijk maken.

Christian Rommelse

Stedenbouwkundige

Christian is stedenbouwkundige maar ziet zichzelf graag als ‘ontwerpend planoloog’. Hij wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok). Christian weet analyses en onderzoeken terug te brengen tot de essentie (o.a. als basis voor politieke besluitvorming). Lees zijn artikelen op ontwerpendeplanologie.nl.

Freek Faber

Adviseur mobiliteit

Freek is een resultaatgerichte professional met een heldere visie op mobiliteit. Zijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen met mensen en mensen met data. Freek is een echte groepswerker en heeft sterke analytische vaardigheden. Hij ziet verschillende belangen en kan draagvlak creëren door oplossingen te vinden die verschillende belangen verenigen. Collega’s vinden Freek flexibel en doelmatig.

Isabel Liedtke

Planoloog

Isabel heeft een opleiding in de ruimtelijke ordening en wordt enthousiast van complexe stedelijke en regionale vraagstukken. Haar visie is dat de ontwikkeling van een gebied vanuit de landschappelijke ondergrond verklaard kan worden en het verhaal van de regio zo op verschillende thema’s verteld kan worden. Ze heeft een hoge kwaliteitsstandaard, gaat gestructureerd te werk en bijt zich vast in de materie.

Loes Noom

Adviseur mobiliteit

Loes Noom is een enthousiaste adviseur die met een frisse blik naar de dingen om haar heen kijkt. Haar visie is dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van een gebied en daarbij de waardering van de mensen aan hun leven. Ze kijkt tijdens uitvoering van haar projecten altijd kritisch naar het geheel en probeert zo met innovatieve ideeën een oplossing te genereren die volledig aansluit bij de hoofddoelstelling.

Manus Barten

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Manus Barten is adviseur, procesmanager en ondernemer op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn externe projecten zijn wisselend publiek en privaat. In een team is hij spin in het web die combineert en verbanden ziet, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarmee tilt hij het totaal naar een hoger plan. Hij is gewend op bestuurlijk en managementniveau te rapporteren en heeft er plezier in om bewoners- of stakeholdersessies te faciliteren.

Marloes Brands

Adviseur mobiliteit

Marloes beschikt over een stevige en allround verkeerskundige kennis op academisch niveau. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan grote, complexe projecten met flinke belangentegenstellingen. Zij kan haar inhoudelijke kennis goed overbrengen aan niet-experts en heeft een goed gevoel voor proces en samenwerking. Marloes is een adviseur die praktijkgericht en doelbewust te werk gaat en bezit (ook pro-actief) een sterke actiegerichtheid.

Matthias Floor

Adviseur mobiliteit

Matthias wordt enthousiast van het bedenken van oplossingen in complexe sociaal-technische omgevingen. Hij opereert graag op het raakvlak van techniek en maatschappij, waarbij mobiliteit zijn specifieke interesse heeft. Matthias ziet mobiliteit en ruimte als onlosmakelijk verbonden elementen die de context vormen voor een leefbare omgeving om te wonen, werken of recreëren.

Roland Kager

Data-specialist

Roland werkt als adviseur, analist en wetenschapper op het snijvlak van verkeer en ruimte. Zijn passie ligt in het verbinden van theorie en praktijk door combinatie, analyse en visualisatie van data, gebaseerd op een stevig conceptueel fundament. Hij zet zich in om vanuit vaag probleem tot pragmatische verkenning te komen en vanuit complexe data tot inzicht.

Steven Puylaert

Adviseur mobiliteit

Steven werkt aan strategische mobiliteitsvraagstukken in de rol als inhoudelijk adviseur of projectleider. Hij probeert mobiliteit van verschillende kanten te belichten en wordt enthousiast als mobiliteit raakt aan ruimtelijke vraagstukken, leefbaarheid, duurzaamheid of nieuwe technieken.

Vannia Contreras

Ontwerpend onderzoeker

Vannia is een afgestudeerde architect die gespecialiseerd is in Stedenbouw. Ze is vooral geïnteresseerd in het analyseren van steden op verschillende schaalniveaus. Vannia ziet de stad als een ‘levend organisme’, waarbij elk aspect een belangrijke rol speelt en de ontwikkeling van de stad definieert. Mobiliteit speelt hierbij een van de sleutelrollen in de ontwikkeling van de maatschappij, met een meervoudige impact op culturen, omgevingen, de economie en de ruimtelijke context.

Victor Mensink

Adviseur mobiliteit

Victor maakt graag de vertaalslag van technische kennis naar heldere adviezen voor de besluitvorming. Vanwege zijn achtergrond in de Delftse gemeenteraad spreekt hij zowel de taal van de verkeerskundige als die van de bestuurder. In overleg met alle belanghebbenden is hij altijd op zoek naar een slimme, pragmatische oplossing. Flexibiliteit en resultaatgerichtheid maken hem daarbij een prettige teamspeler.

Wieger Savenije

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Wieger is een resultaatgerichte adviseur met oog voor omgeving en bestuurlijke processen. Hij is in staat om verkeerskundige vraagstukken begrijpelijk te presenteren en is niet bang om kritische vragen te stellen. Wieger is gewend om op managementniveau te adviseren en verantwoording af te leggen binnen zowel publieke als private organisaties.

Werken bij Studio Bereikbaar?

Heb jij een passie voor mobiliteit en ruimte? Wij zijn altijd op zoek naar gedreven adviseurs. Bel, mail ons of kom gerust een keer langs voor een kopje koffie.