Onze grootste trots? Onze mensen

Studio Bereikbaar helpt met het maken van keuzes in bereikbaarheid. Wij dragen geen ‘beste keuze’ aan, maar helpen burgers, bestuurders en projectmanagers hun doelen scherp te krijgen, alle beslisinformatie op het juiste niveau te krijgen en helder en begrijpelijk te communiceren.

Dit vraagt andere instrumenten en een andere houding dan gebruikelijk. Daarom ontwikkelen wij zelf tools om verkeerskundige data slim te analyseren en te presenteren. Ontmoet de mensen die dit alles mogelijk maken.

Freek Faber

Adviseur

Freek is een resultaatgerichte professional met een heldere visie op mobiliteit. Zijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen met mensen en mensen met data. Freek is een echte groepswerker en heeft sterke analytische vaardigheden. Hij ziet verschillende belangen en kan draagvlak creëren door oplossingen te vinden die verschillende belangen verenigen. Collega’s vinden Freek flexibel en doelmatig.

Jord van der Vliet

Adviseur

Jord heeft al sinds vroeg in zijn studie in Twente oog voor zowel de toepassing als de onderliggende techniek van verkeersmodellen. Hij combineert inzicht in de werking en interne aannames van modellen, met overzicht van de betekenis van de uitkomsten voor een verkeerskundig project. Jord is hiermee de schakel tussen de ontwikkeling en de toepassing van verkeersmodellen en visualisaties. Tevens is hij promovendus aan de TU Delft.

Loes Noom

Adviseur

Loes Noom is een enthousiaste verkeerskundige die met een frisse blik naar de dingen om haar heen kijkt. Haar visie is dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van een gebied en daarbij de waardering van de mensen aan hun leven. Ze kijkt tijdens uitvoering van haar projecten altijd kritisch naar het geheel en probeert zo met innovatieve ideeën een oplossing te genereren die volledig aansluit bij de hoofddoelstelling.

Linda van Heugten

Adviseur

In haar werk als stedenbouwkundige voor diverse stationsgebieden zocht ze het grensvlak op van stedenbouw en mobiliteit. Als verkeerskundige bij de gemeente Leiden heeft ze een belangrijke brug kunnen slaan tussen de vakgebieden verkeer en stedenbouw en heeft ze een goed gevoel gekregen voor politieke maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen.

Manus Barten

Adviseur

Manus Barten is adviseur, procesmanager en ondernemer op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn externe projecten zijn wisselend publiek en privaat. In een team is hij spin in het web die combineert en verbanden ziet, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarmee tilt hij het totaal naar een hoger plan. Hij is gewend op bestuurlijk en managementniveau te rapporteren en heeft er plezier in om bewoners- of stakeholdersessies te faciliteren.

Marloes Brands

Adviseur

Marloes heeft een verkeerskundige achtergrond. Zij heeft Civiele Techniek (met een master Transport & Planning) aan de TU Delft gestudeerd. Marloes vindt het fijn om het gehele proces binnen een project te volgen en vooruit te denken. Zij werkt graag samen in projectteams en is praktijk- en resultaatgericht. Met haar eerlijkheid en directheid heeft zij een kritische blik binnen een projectteam.

Michel van der Mierden

Adviseur

Michel is een gedreven adviseur met oog voor de praktijk. Met zijn bestuurskundige opleiding en 10 jaar werkervaring in de sector transport en logistiek, waarvan 7 jaar als internationaal vrachtwagenchauffeur, weet hij de koppeling te maken tussen de uitvoerende praktijk en het beleid. Bij Studio Bereikbaar richt hij zich voornamelijk op het goederenvervoer en bereikbaarheid. Een capabele adviseur met een goed ontwikkelde politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Rik Verhoeven

Adviseur

Rik is een gedegen verkeerskundige. Hij studeerde Verkeerskunde aan de NHTV in Breda en deed aanvullend de master Transport & Planning aan de TU in Delft. Hij combineert zijn inhoudelijke achtergrond met een zorgvuldige werkhouding. In zijn adviezen geeft hij niet alleen antwoord op de directe vraag, maar kijkt ook naar het onderliggende probleem.

Roland Kager

Adviseur

Roland werkt als adviseur, analist en wetenschapper op het snijvlak van verkeer en ruimte. Zijn passie ligt in het verbinden van theorie en praktijk door combinatie, analyse en visualisatie van data, gebaseerd op een stevig conceptueel fundament. Hij zet zich in om vanuit vaag probleem tot pragmatische verkenning te komen en vanuit complexe data tot inzicht.

Steven Puylaert

Adviseur

Steven heeft door de afronding van twee masters aan de TU Delft zowel kennis van techniek als ook hoe deze techniek de maatschappij kan beinvloeden. In zijn studies Transport en Planning en Wetenschapscommunicatie aan de TU Delft heeft hij zeer brede kennis opgedaan over techniek en verkeerskunde. In zijn stage en afstuderen heeft Steven verder onderzoek gedaan naar zelfrijdende auto’s. 

Wieger Savenije

Adviseur

Wieger is een resultaat gerichte adviseur met oog voor omgeving en bestuurlijke processen. Hij is in staat om verkeerskundige vraagstukken begrijpelijk te presenteren en is niet bang om kritische vragen te stellen. Wieger is gewend om op managementniveau te adviseren en verantwoording af te leggen binnen zowel publieke als private organisaties.

Werken bij Studio Bereikbaar?

Adviseur

Bij Studio Bereikbaar werkt een hecht team, waarbij iedereen een verkeerskundige achtergrond heeft. Heb jij een passie voor verkeer en vind jij het leuk om mee te denken aan (vernieuwende) oplossingen op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur? Studio Bereikbaar is altijd op zoek naar enthousiaste en ambitieuze personen die een aanvulling kunnen zijn binnen ons team.