Onze grootste trots? Onze mensen

Studio Bereikbaar helpt met het maken van keuzes in bereikbaarheid. Wij dragen geen ‘beste keuze’ aan, maar helpen burgers, bestuurders en projectmanagers hun doelen scherp te krijgen, alle beslisinformatie op het juiste niveau te krijgen en helder en begrijpelijk te communiceren.

Dit vraagt andere instrumenten en een andere houding dan gebruikelijk. Daarom ontwikkelen wij zelf tools om verkeerskundige data slim te analyseren en te presenteren. Ontmoet de mensen die dit alles mogelijk maken.

Christian Rommelse

Stedenbouwkundige

Christian is ‘ontwerpend planoloog’. Hij zoekt graag door de schaalniveaus heen naar de vraag achter de vraag en naar verhalen die een plek bijzonder maken. Christian wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok). Zijn belangrijkste geleerde ontwerplessen: ‘niemand weet hoe het moet, we zijn ontwerper geworden om dat uit te vinden’ en ‘het kan altijd nog net iets slimmer en mooier’.

Freek Faber

Adviseur mobiliteit

Freek is een resultaatgerichte professional met een heldere visie op mobiliteit. Zijn kwaliteiten zijn het verbinden van mensen met mensen en mensen met data. Freek is een echte groepswerker en heeft sterke analytische vaardigheden. Hij ziet verschillende belangen en kan draagvlak creëren door oplossingen te vinden die verschillende belangen verenigen. Collega’s vinden Freek flexibel en doelmatig.

Isabel Liedtke

Planoloog

Isabel heeft een opleiding in de ruimtelijke ordening. Tijdens haar afstuderen heeft ze geprobeerd om een kritisch perspectief te bieden op ‘integrale’ besluitvorming omtrent bereikbaarheidsvraagstukken. Isabel legt graag de verbinding tussen ruimte, mobiliteit en besluitvorming. Ze probeert hierbij de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk te waarborgen door theoretische onderbouwingen te bieden voor diverse projecten. Vastbijten in de materie, enthousiasme en betrokkenheid maken haar een prettige teamspeler.

Jord van der Vliet

Data-specialist

Jord heeft al sinds vroeg in zijn studie in Twente oog voor zowel de toepassing als de onderliggende techniek van verkeersmodellen. Hij combineert inzicht in de werking en interne aannames van modellen, met overzicht van de betekenis van de uitkomsten voor een verkeerskundig project. Jord is hiermee de schakel tussen de ontwikkeling en de toepassing van verkeersmodellen en visualisaties. Tevens is hij promovendus aan de TU Delft.

Lauren Rushing

Planoloog

Lauren heeft een opleiding in milieu en ruimtelijke ordening. Ze is zeer geïnteresseerd in de relatie tussen mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Lauren gaat proactief te werk en combineert strategische en praktische inzichten om tot een heldere visie op leefbaarheid en milieu te komen. Als Amerikaanse is ze geïnteresseerd in de Nederlandse ruimtelijke ordening, met een zwak voor het Nederlandse fietsbeleid. 

Loes Noom

Adviseur mobiliteit

Loes Noom is een enthousiaste verkeerskundige die met een frisse blik naar de dingen om haar heen kijkt. Haar visie is dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is voor de leefbaarheid van een gebied en daarbij de waardering van de mensen aan hun leven. Ze kijkt tijdens uitvoering van haar projecten altijd kritisch naar het geheel en probeert zo met innovatieve ideeën een oplossing te genereren die volledig aansluit bij de hoofddoelstelling.

Manus Barten

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Manus Barten is adviseur, procesmanager en ondernemer op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur. Zijn externe projecten zijn wisselend publiek en privaat. In een team is hij spin in het web die combineert en verbanden ziet, zowel procesmatig als inhoudelijk. Daarmee tilt hij het totaal naar een hoger plan. Hij is gewend op bestuurlijk en managementniveau te rapporteren en heeft er plezier in om bewoners- of stakeholdersessies te faciliteren.

Marloes Brands

Adviseur mobiliteit

Marloes beschikt over een stevige en allround verkeerskundige kennis op academisch niveau. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt aan grote, complexe projecten met flinke belangentegenstellingen. Zij kan haar inhoudelijke kennis goed overbrengen aan niet-experts en heeft een goed gevoel voor proces en samenwerking. Marloes is een adviseur die praktijkgericht en doelbewust te werk gaat en bezit (ook pro-actief) een sterke actiegerichtheid.

Roland Kager

Data-specialist

Roland werkt als adviseur, analist en wetenschapper op het snijvlak van verkeer en ruimte. Zijn passie ligt in het verbinden van theorie en praktijk door combinatie, analyse en visualisatie van data, gebaseerd op een stevig conceptueel fundament. Hij zet zich in om vanuit vaag probleem tot pragmatische verkenning te komen en vanuit complexe data tot inzicht.

Steven Puylaert

Adviseur mobiliteit

Steven is mobiliteitsadviseur met een specialisatie in smart mobility. Hij houdt er van verder te kijken dan alleen mobiliteit, en raakt geïnspireerd van andere vakgebieden. In zijn stage en afstuderen heeft Steven onderzoek gedaan naar zelfrijdende auto’s. Steven werkt graag samen en houdt ervan zijn kennis over te brengen. Hij zet graag zijn creativiteit in om verschillende verkeerskundige problemen op te lossen. Steven is niet vastgeplakt aan zijn scherm en staat graag voor een groep.

Victor Mensink

Adviseur mobiliteit

Victor maakt graag de vertalingsslag van technische kennis naar heldere adviezen voor de besluitvorming. Vanwege zijn achtergrond in de Delftse gemeenteraad spreekt hij zowel de taal van de verkeerskundige als die van de bestuurder. In overleg met alle belanghebbenden is hij altijd op zoek naar een slimme, pragmatische oplossing. Tijdens zijn afstuderen heeft Victor gekeken naar het beter geleiden van voetgangersstromen op stations.

Wieger Savenije

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Wieger is een resultaat gerichte adviseur met oog voor omgeving en bestuurlijke processen. Hij is in staat om verkeerskundige vraagstukken begrijpelijk te presenteren en is niet bang om kritische vragen te stellen. Wieger is gewend om op managementniveau te adviseren en verantwoording af te leggen binnen zowel publieke als private organisaties.

Werken bij Studio Bereikbaar?

Adviseur

Bij Studio Bereikbaar werkt een hecht team, waarbij we een breed palet aan kennis over mobiliteit en ruimte bezitten. Vind jij het leuk om mee te denken aan (vernieuwende) oplossingen op het gebied van bereikbaarheid, infrastructuur en ruimte? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.