Regio’s met toekomstkracht

Regionale ontwikkeling is actueler dan ooit. ‘Iedere regio telt’ en ‘Brede welvaart’ zijn in korte tijd gevleugelde termen geworden. Dat komt doordat een groot aantal regio’s in Nederland voor grote toekomstvragen staat. Centrale vraag is hoe we de gewaardeerde kwaliteit van leven en identiteit kunnen behouden in een tijd van grote mondiale veranderingen, en van ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en ruimtelijke concentratie. De lijn tussen regionale kracht en ‘afgehaakt Nederland’ is op veel plekken dun. Ruimtelijk valt op hoe snel de veranderingen gaan. De landbouwsector is volop in beweging. Tegelijkertijd worden plekken ‘ontdekt’ door nieuwe sectoren als energie, datacenters, logistiek en grootschalige circulaire economie. Ook de stedelijke economie is in Nederland nooit ver weg; voorheen autonome dorpen zijn woonenclaves geworden in een groter stedelijk systeem. En ook regionale centra moeten zich in zo’n groter stedelijk systeem opnieuw uitvinden om hun aantrekkingskracht te behouden. De fascinerende dynamiek en eigenheid van regio’s trekt ons. We zetten ons daarbij maximaal in voor welzijn en gezonde levenskwaliteit voor mensen in kernen en dorpen. Met basisbereikbaarheid, landschappelijke kwaliteit, sociale binding en persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. Immers, elke regio telt.

Onze aanpak

We werken aan vitale regio’s in Powerport regio Moerdijk, Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Regio Zwolle en Noordelijk Nederland (Nedersaksenlijn en Lelylijn). Kenmerkend aan onze aanpak:

  • We zijn oprecht geïnteresseerd in de verhalen die een gebied bijzonder maken. We gaan met camera, kaart en notitieblok het gebied in, plannen een bustour ‘langs de velden’, duiken de geschiedenis in en ontrafelen wat verschillende plekken onderscheidt en voor welke uitdagingen ze staan.
  • We zoeken de scherpte op en spiegelen opgehaalde verhalen aan foto-analyses, data-analyses, kennis over Daily Urban Systems en verplaatsingspatronen. Deze systeemkennis blijkt iedere keer cruciaal om tot echte keuzes te komen. We gaan voorbij het wensdenken zonder de ambitie uit de weg te gaan. We schetsen consequenties van keuzes (‘als dan’) waardoor dilemma’s duidelijk worden; een IC-station brengt bijvoorbeeld niet alleen economische dynamiek maar ook een ander soort type milieu en identiteit. Past dat nog bij ‘wat we lokaal willen zijn?’

Projecten over regio’s met toekomstkracht

Ontwikkelperspectief voor economische structuurversterking

Confrontatie tussen nationale energietransitie en brede welvaart

Ontwikkelperspectief voor nieuw spoor tussen Emmen en Veendam

“We zijn oprecht geïnteresseerd in de verhalen die een gebied bijzonder maken.”

Lees meer over Christian