Stad van de toekomst

Steden zijn dynamische broedplaatsen van menselijk kapitaal. De stad werkt als een magneet op jongeren die een opleiding, baan of partner zoeken. Bedrijven clusteren in stedelijke interactiemilieus om van elkaars kennis en faciliteiten te profiteren. En hoe meer mensen zich ergens vestigen, des te gevarieerder en rijker het aanbod aan voorzieningen. Maar hoe zorgen we ervoor dat de stad vitaal blijft? En dat ook lagere inkomensgroepen er een baan en woning kunnen vinden? Wij werken graag aan inclusieve stedelijke gebieden waar veel mensen en activiteiten op wandel- en fietsafstand bereikbaar zijn. Met voldoende kritische massa voor een mobiliteitstransitie. En waar interactie, economische kruisbestuiving en ontmoeting volop worden gefaciliteerd.

Onze aanpak

Wij werken aan stedelijke plekken vol nabijheid in Brainportregio Eindhoven, Utrecht (Rijnenburg), Helmond (Schaalsprong), Oss (Spoorzone), Zwolle, Amsterdam-Noord, Groningen, Tilburg (Cityring) en Haarlem (Stadsstraten). Kenmerkend voor onze aanpak is:

  • Met onze bibliotheek aan referentiebuurten – Studio Plaats – leren we van honderden jaren aan ontwerpgeschiedenis. We koppelen feitelijke buurtdata over stedelijkheid (nabijheid van inwoners en banen), demografie, economie, verplaatsingsgedrag, mobiliteitsoplossingen en gebruikskenmerken aan bebouwings- en buitenruimtetypologieën;
  • We werken met rekentools (zoals het Dashboard Verstedelijking) om het effect van ontwikkelingen bespreekbaar te maken.

Projecten over stad van de toekomst

Strategie voor het maken van duurzame ruimtelijke keuzes

Verdieping binnen programma’s NOVEX en Mooi Nederland

(MIRT-)Onderzoeken naar ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

Drie perspectieven voor een duurzame en stedelijke wijk in Utrecht

“Wij werken graag aan inclusieve stedelijke gebieden waar veel mensen en activiteiten op wandel- en fietsafstand bereikbaar zijn.”

Lees meer over Manus