Duurzaam mobiliteitssysteem

Mobiliteit is een krachtig middel voor ontplooiing, fysieke ontmoeting en interactie. Reizen verbreedt de horizon en vormt het fundament onder onze open samenleving. We koesteren daarom de kansen, mogelijkheden en rijkdom die mobiliteit biedt. Tegelijkertijd is onze mobiliteit op de huidige manier niet houdbaar. De klimaatbelasting van mobiliteit is fors, en mobiliteit is de enige sector waarin de CO2 uitstoot toeneemt in plaats van afneemt. Ook op andere vlakken lopen we tegen de grens aan: ruimtebeslag, hinder, ongelijkheid en onveiligheid. Tijd voor verandering dus. Ons doel is het ten volle mogelijk maken van ontplooiing, fysieke ontmoeting en interactie, maar dan op een duurzame manier en met bereikbaarheid voor iedereen. Dat doen we door te starten bij de waarde van mobiliteit. Bij waar mensen wonen, welke plekken ze bezoeken, hoe ze reizen, wat ze meemaken en welk belang ze eraan hechten. En ook waar voorzieningen zich vestigen of naartoe verhuizen, welke plaatsen voor iemand ‘hot’ zijn en welke ‘not’. Bepalend voor onze verplaatsingen is de complexiteit en rijkdom aan bijzonderheden en gemaakte reisoverwegingen. Onze aanpak is om grip te krijgen op de context van mobiliteit en op de diversiteit van het reizen. Dat is de basis voor duurzame en rechtvaardige keuzes voor voetganger, fietser, OV-reiziger en automobilist. In die duurzame keuzes spelen nabijheid, kwaliteit van de plek en actieve mobiliteit altijd een sleutelrol, daarna volgt de rest.

Onze aanpak

We werken aan een duurzaam mobiliteitssysteem in de MRDH (Zuidwestlandcorridor en Oeververbindingen), Regio Utrecht (alternatief A27, HOV Zuidlob en Binnenstadsas) en Brainportregio Eindhoven (A2, A50 en mobiliteitshubs). Kenmerkend voor onze aanpak is:

  • De kern van de problematiek ligt voor ons geworteld in begrip over het verplaatsingsgedrag. Wie is de persoon die zich verplaatst en waarom doet hij of zij dat? Voor het antwoord op deze vraag analyseren we het ruimtelijk-economisch systeem en zetten we ons dashboard verplaatsings- en persoonskenmerken in.
  • We koppelen traditionele modellen aan gemeten data tot op gedetailleerd niveau: opleiding, geslacht, leeftijd, woonplaats of bestemming.
  • Met behulp van slimme werk- en spelvormen maken we de meest cruciale keuzes laagdrempelig bespreekbaar.
  • We ontrafelen de werking van het verkeerssysteem met heldere visualisaties.

Projecten over duurzaam mobiliteitssysteem

Scenariostudie met behulp van mobiliteitsconcept en het mobiliteitstransitiespel

Alternatief voor snelwegverbreding op de A27

Mogelijk maken van een stedelijke schaalsprong

Opstellen mobiliteitsbeleid, participatie en uitvoeringsprogramma

“Bij duurzame keuzes spelen nabijheid, kwaliteit van de plek en actieve mobiliteit altijd een sleutelrol, daarna volgt de rest.”

Lees meer over Wieger