Mobiliteitsvisie Hoorn

Ontwerpend onderzoek in kader van mobiliteitsvisie

Opdrachtgever

Gemeente Hoorn

Locatie

Hoorn

Meer stad worden

Hoorn heeft de ambitie om te groeien en om ‘meer stad’ te worden. Daarnaast liggen er uitdagingen bij de verduurzaming van mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Ook verdient het oude centrum en het stationsgebied extra aandacht. Studio Bereikbaar hielp de gemeente Hoorn om uit te zoeken hoe mobiliteit bij kan dragen aan de ambitie om meer stad te worden. Wij deden dit in het kader van de Mobiliteitsvisie 2030. In deze visie schonken we aandacht aan alle vervoermiddelen en koppelden we mobiliteit aan andere relevante thema’s zoals gezondheid, vitale woonbuurten en verduurzaming.

Methode

Analyse met verschillende methodes. Mobiliteit is niet alleen te vangen in een verkeersmodel of harde data. Naast cijfers zijn we geïnteresseerd in de beleving, meningen en beelden. We verrijkten daarom onze standaard data-analyse met foto’s, gesprekken met belangengroepen en een enquête. Via deze databronnen werden we in staat gesteld om met een brede blik een integrale verhaallijn te maken.

 

Ontwerpend onderzoek. Na de analyse hebben we op basis van ontwerpend onderzoek verschillende ontwikkelmogelijkheden onderzocht. Door mogelijke maatregelen ruimtelijk concreet te maken kwamen we er achter waar de mogelijkheden en onmogelijkheden lagen. We werkten op verschillende schaalniveaus, van de kaart naar de straat en weer terug. Door ‘wat als’ vragen te stellen onderzochten we verschillende mogelijkheden. Het resultaat van dit onderzoek was een menukaart met ‘keuzes en consequenties’ op basis waarvan de Raadsleden een besluit konden nemen.

Rapportage

Op 7 juli 2021 stelde de gemeenteraad van Hoorn met 32 stemmen tegen 1 de ‘Mobiliteitsvisie Hoorn 2030, doorkijk naar 2040’ vast. Centraal in deze visie staat de ambitie van Hoorn om ‘meer stad te worden’. Deze ambitie wordt concreet vertaald naar een nieuwe stedelijke knoop rondom binnenstad en station (Poort van Hoorn) en het inzetten van een inhaalslag op veilig en comfortabel lopen, fietsen en OV.