Verkeersveilig Goes-Zuid

Participatietraject naar aanleiding van een burgerinitiatief

Opdrachtgever

Gemeente Goes

Locatie

Goes-Zuid

Actiecomité in Goes-Zuid

In augustus 2018 was de maat voor een groep bewoners van Goes-Zuid vol. Met een nieuwsartikel in het Zeeuwse PZC lanceerden ze het burgerinitiatief “Buys Ballotstraat Fiets Veilig: een ultieme poging om de Buys Ballotstraat veiliger te maken voor jeugdige fietsers”. Een motie in de gemeenteraad om invulling te geven aan de wensen van het comité́ haalde het niet omdat gevreesd werd voor een verschuiving van het probleem. Wel werd het besluit genomen voor een breder onderzoek naar het verkeer, de veiligheid en de leefbaarheid in Goes-Zuid.

Wij gaven namens Studio Bereikbaar vorm aan dit onderzoek en stelden samen met gebruikers, omwonenden, ondernemers en gemeente een ontwikkelkader op. In januari 2019 gingen we onder de noemer ‘Zeg ’t over Zuid’ in gesprek met het gebied. De eerste stap was dat we iedere bewoner én gebruiker van de vier straten een digitale enquête hebben gestuurd. Tegelijkertijd kon men zich opgeven voor een klankbordgroep. Deze klankbordgroep kwam uiteindelijk vier keer bijeen om gezamenlijk tot een gedragen plan te komen.

Transparant ontwerpen

We hadden natuurlijk zelf een leuk plan kunnen bedenken, vanuit onze eerdere (ontwerp)ervaringen, ideeën en ons referentiekader. Dit hebben we echter nadrukkelijk niet gedaan. Wij geloven erin dat je de gebruikers en bewoners centraal moet stellen in een project. Zij zijn immers de ware ervaringsdeskundigen en ze worden dagelijks geconfronteerd met het eindresultaat. Onze rol was dienend. We hebben onze kennis zo transparant mogelijk overgedragen in de vorm van laagdrempelige werkvormen en presentaties. Vervolgens was het aan de bewoners om op basis hiervan tot oplossingen te komen.

Rapportage

In juni 2019 werden de resultaten uit het participatietraject openbaar. Een paar maanden later, in oktober, besloot het college maatregelen te nemen. Bij wijze van proef zou het vrachtverkeer een jaar lang worden geweerd uit de Buys Ballotstraat. In alle straten moet bovendien een snelheidsverlaging worden ingevoerd (na herinrichting) en ruimte worden gemaakt voor meer groen en veiliger oversteken.