Manus Barten

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Ik ben partner en mede-oprichter van Studio Bereikbaar.  Mijn kwaliteiten zijn een brede blik, creativiteit, strategische denkkracht en flexibiliteit. Mijn kracht ligt in het ontdekken van ‘het verhaal van het project’ en dit vervolgens overbrengen, ook in een bestuurlijke setting, voor grote of kleine groepen.

Mijn inhoudelijke basis is het thema mobiliteit. Duurzaamheid en kwaliteit van de omgeving vind ik essentieel voor de toekomst. Dat kan door te kiezen voor stedelijke nabijheid, en door bereikbaarheid te zien als middel voor ontplooiing en echte ontmoeting. Ik heb deze waarden de afgelopen jaren in de praktijk gebracht voor nagenoeg alle stedelijke regio’s van Nederland, in mobiliteitsvisies, MIRT-onderzoeken en tal van studies op gebieds- en corridorniveau. Ik sta bekend als vernieuwer en scherpe denker op het thema mobiliteit en word regelmatig gevraagd als expert voor sessies, reflecties en congressen.

De afgelopen jaren heb ik mij inhoudelijk verbreed naar het ruimtelijk domein. Ik heb intensief gewerkt aan de verstedelijkingsstrategieën voor de Brainport Eindhoven, provincie Brabant en regio Zwolle, en op nationaal niveau (NOVEX) aan het thema Leefbare steden en regio’s. Ik ben expert op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw en bereikbaarheid, en werk daarin op nationale, regionale en stedelijke schaal.

Favoriete projecten van Manus:

Verdieping binnen programma’s NOVEX en Mooi Nederland

Verdeling van 7,5 miljard voor goede ontsluiting van nieuwe woningen

Strategie voor het maken van duurzame ruimtelijke keuzes