Als kind, met een kist vol lego, begon mijn fascinatie voor bouwen en alles wat met ruimtelijke inrichting te maken had. Deze passie is parallel aan mijn bewondering voor mijn opa gegroeid, die momenteel rond de negentig is en nog steeds actief sport en volop betrokken is in zijn omgeving. Hij werd mijn ultieme rolmodel van hoe ik gezond oud wil worden, een doel dat mijn partner en ik nu samen nastreven.

Als scholier verbaasde ik me tijdens mijn reizen over de dominantie van mobiliteit in onze openbare ruimte ten opzichte van groen of ontmoetingsplekken. Mij werd al snel duidelijk dat de manier waarop we ons verplaatsen een belangrijk puzzelstuk is om een gezonde en fijne leefomgeving te creëren. Nu, bij Studio Bereikbaar, versmelten mijn passies en interesses voor ruimtelijke inrichting, stedenbouw en gezondheid. Ik geniet van het oplossen van ruimtelijke puzzels en het begrijpen van hoe we de openbare ruimte het beste kunnen inrichten. Mijn doel? De eerste Blue Zone van Nederland creëren. Dit is de volgende puzzel in mijn carrière, waar ik inmiddels vol enthousiasme mee aan de slag ben gegaan. Recent onder andere als ontwerper en projectleider voor de Cityring in Tilburg, de wijk Groenwoud en de Toolbox Mobiliteitstransitie voor BZK.

Mijn passie voor ruimtelijke ontwikkeling en gezonde leefomgeving komt tot uiting in mijn drie favoriete projecten. De Fietsstructuur Cityring Tilburg toont mijn liefde voor ontwerpend onderzoek, waarbij ik me verdiepte in de diversiteit van fietsers en de identiteit van de stadsstraten. In de BZK Toolbox Mobiliteitstransitie hebben we de ‘schijf van vijf’ doorontwikkeld, een toolbox met diverse mobiliteitsingrepen gemaakt en getest in verschillende (stedelijke) omgevingen. NOVEX Lelylijn verkent de kansen van de spoorlijn voor de regio op nationaal, regionaal en lokaal niveau, met ruimte voor perspectieven zoals een gezonde leefomgeving en gezond ouder worden.

Favoriete projecten van Isabel:

Ontwerpend onderzoek op straat- en netwerkniveau

Verdieping binnen programma’s NOVEX en Mooi Nederland

Ontwikkelperspectief voor economische structuurversterking