Wieger Savenije

Adviseur mobiliteit & mede-eigenaar

Ik werk als partner en mede-oprichter van Studio Bereikbaar aan een groot aantal verschillende type projecten. Al sinds de middelbare school ben ik gefascineerd door bruggen. Toen bouwde ik een schaalmodel in beton en staal voor mijn eindexamen en nu werk ik vooral om de brug te leggen tussen inhoud en besluitvorming. In projecten is het mijn kracht om focus te houden op de zaken, die nodig en bepalend zijn om uiteindelijk tot een positief besluit te komen.

Oorspronkelijk werkte ik als adviseur mobiliteit in infrastructuurprojecten, maar al snel meer op het snijvlak tussen ruimte en mobiliteit. In mijn ogen zijn bereikbaarheid en doorstroming randvoorwaarden voor ruimtelijk economische ambities en het goed functioneren van een gebied. Daarmee is bereikbaarheid dus nooit een doel op zich. Dit maakt het onderwerp ook zo boeiend, omdat er altijd een breed maatschappelijk belang bij komt kijken. Ik vind het leuk om binnen projecten te innoveren en het lukt mij om kwaliteit te leveren ook als er druk op de ketel staat. Mijn stijl daarbij is enthousiasmerend, flexibel en met sterke focus op resultaat.

Favoriete projecten van Wieger:

Ontwikkelperspectief voor economische structuurversterking

Opstellen mobiliteitsbeleid, participatie en uitvoeringsprogramma

Combinatie MIRT-Onderzoek en verstedelijkingsstrategie