Als je opgroeit in een wijk met opgeteld ongeveer dertig kilometer aan vrijwel identieke jaren ’60 rijtjeswoningen komt er vanzelf een moment dat je jezelf afvraagt waarom steden eruitzien zoals ze eruitzien. Het is ongetwijfeld een van de redenen waarom ik in 2014 als stedenbouwkundige ben afgestudeerd aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en waarom ik een blog begon over de werking van het stedelijk systeem. Want hoe gebruiken we de gebouwde omgeving eigenlijk echt? Hoe ziet ons verplaatsingsgedrag eruit? Waarom zijn we onderweg? Hoe? En wanneer? Om een antwoord te vinden op dit soort vragen moeten we naar buiten, plekken observeren, met mensen praten en aansprekende verhalen optekenen, getoetst aan harde data.

Sinds 2018 werk ik namens Studio Bereikbaar als senior stedenbouwkundige en “ontwerpend planoloog” aan strategische opgaven op het grensvlak van stedenbouw, planologie, (landschaps)architectuur en mobiliteit. Als inhoudelijk integrator of projectleider was ik betrokken bij meerdere integrale (MIRT en NOVEX) projecten met veel betrokken stakeholders en conflicterende belangen, zoals verstedelijkingsstrategieën (o.a. in Brabant en Regio Zwolle), perspectieven voor nieuwe structuurversterkende infra (Lelylijn en Nedersaksenlijn) en de energietransitie (Powerport regio Moerdijk). Voor Amsterdam-Noord, Tilburg, Utrecht (Binnenstadsas), Goes, Helmond (binnenstedelijke schaalsprong), Den Haag (Scheveningen en Zuidwest), Waalwijk en Oss (spoorzone) werkte ik aan strategische visies op straat-, buurt- en stadsniveau. Aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam ben ik sinds 2021 te vinden als gastdocent “Urban Systems and Infrastructure”.

“Als we willen dat ruimtelijke ordening een bijdrage levert aan een beter functionerend stedelijk systeem, dan moeten we eerst willen leren begrijpen hoe dat stedelijk systeem momenteel eigenlijk functioneert.”

Favoriete projecten van Christian

Ontwikkelperspectief voor economische structuurversterking

Ontwikkelperspectief voor nieuw spoor tussen Emmen en Veendam