Ik ben adviseur mobiliteit en vervul deze functie sinds 2014 bij Studio Bereikbaar. Mijn kracht is het verbinden van mensen en inhoud. Ik maak complexe informatie inzichtelijk tot de essentie zodat anderen er mee verder kunnen: van bestuurders tot projectmedewerkers. Ik ben resultaat- en mensgericht en vind een prettige sfeer en een (gezamenlijk) doel belangrijk in mijn werk.

Ik krijg veel energie van projecten met impact en werk er hard aan om die projecten daadwerkelijk gerealiseerd te zien worden. Zodat de maatschappij of een individu ook concreet mijn inzet ervaart. Ik vind het leuk om aan complexe puzzels te werken en het mij compleet eigen te maken. Zo heb ik jaren vanuit Studio Bereikbaar voor de aannemer gewerkt als expert op het gebied van grote faseringen van wegwerkzaamheden. Het bundelen van kennis over uitvoeringsmogelijkheden, diverse belangen en contracteisen en daar vervolgens in te schakelen vond ik ontzettend uitdagend om te doen. Een ander voorbeeld van complexe puzzels zijn (toekomstige) netwerken. Zo heb ik het beoogde hoofdfietsnetwerk voor Amsterdam Noord helemaal uitgedokterd en de ingrepen die nodig zijn om daar te komen. De bijbehorende processen, draagvlak, financiële én praktische haalbaarheid spelen zich als een film af in mijn hoofd.

Favorieten projecten van Loes

Opstellen en implementeren van mobiliteitsplannen

Een spel dat de verbinding tussen benodigde dichtheid (vraag) en OV-aanbod duidelijk maakt

Scenariostudie met behulp van mobiliteitsconcept en het mobiliteitstransitiespel