Nederland mooier maken, dat is wat mij drijft. Dat is ook precies wat ik tof vind aan mijn werk – Mooie projecten doen met maatschappelijke impact, zorgen dat we elkaar en Nederland ook echt vooruithelpen. Ook buiten mijn werk ben ik maatschappelijk geëngageerd en streef ik naar een eerlijke en duurzame wereld.

In mijn werk probeer ik complexe vraagstukken inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Door de goede vragen te stellen, de data in te duiken en de resultaten helder en duidelijk te presenteren. Daarmee zorg ik voor de juiste beslisinformatie, zodat keuzes kunnen worden gemaakt. Ik word enthousiast van vraagstukken met een veelheid aan betrokken actoren, op meerdere niveaus. Bijvoorbeeld als mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling samenkomen met thema’s als economie, wonen, energie, klimaat en landschap – zoals in de verstedelijkingsstrategie Brabant.

Favoriete projecten van Matthias:

Strategie voor het maken van duurzame ruimtelijke keuzes

Ontwikkelperspectief voor nieuw spoor tussen Emmen en Veendam