Susan Ruinaard

Projectmedewerker

Mijn achtergrond in Engineering and Policy Analysis stelt mij in staat om complexe problemen te doorgronden en op te lossen, waar diverse partijen met uiteenlopende belangen bij betrokken zijn. Nederland staat voor uitdagende ruimtelijke vraagstukken waarbij keuzes moeten worden gemaakt, aangezien niet alles overal mogelijk is. Het samenspel tussen verschillende ruimtelijke uitdagingen fascineert mij enorm: alleen door deze uitdagingen in samenhang aan te pakken, komen we tot de beste oplossingen voor levendige, gezonde, rechtvaardige en klimaatbestendige steden en regio’s.

Gedurende mijn werk, studie en stages heb ik mij verdiept in verschillende ruimtelijke domeinen, waaronder mobiliteit, bereikbaarheid, water, klimaat, energie en warmte. Ik gebruik hierbij altijd een data-gedreven aanpak en benader vraagstukken rekening houdend met verschillende doelgroepen. Met krachtige visualisaties neem ik anderen graag mee in de analyses.

Ik werk graag aan projecten waar data-analyse een centrale rol speelt, omdat ik geloof dat hieruit waardevolle inzichten voortkomen die ons helpen bij het vinden van slimme oplossingen.