Powerport regio Moerdijk

Confrontatie tussen nationale energietransitie en brede welvaart

Opdrachtgever

Rijk en regio

Locatie

Regio Moerdijk

Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk

Via de ontwikkelstrategie voor de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) en in het ruimtelijk voorstel van Provincie Noord-Brabant kwamen de omgevingskwaliteit en leefbaarheid van Powerport regio Moerdijk (Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg) op de agenda. Powerport regio Moerdijk speelt nu en in de toekomst een sleutelrol in de (inter)nationale en regionale energie-opgaven. Bovenregionale energie-infraprojecten (zoals aanlanding wind op zee, waterstoffabrieken, elektriciteitsproductie, Delta Rhine Corridor, batterijen en de ontsluiting van duurzame warmte) maken van Powerport regio Moerdijk een essentieel knooppunt voor de energietransitie. Ook na 2030 zullen aanvullende energie- én grondstoffeninfrastructuur projecten in deze omgeving landen. Daarnaast spelen andere opgaven op het gebied van de circulaire economie, landbouwtransitie, bedrijventerreinontwikkeling, verduurzaming aanwezig industrie, huisvesting van arbeidsmigranten, reguliere woningbouw en bereikbaarheid een rol. Deze ontwikkelingen hebben een enorme ruimtelijke, sociale en economische impact net als op de leefbaarheid van dit gebied. Om meer grip en zicht te krijgen op alle ontwikkelingen zijn Rijk, provincie en regio samen een ’Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk’ gestart.

Studio Bereikbaar geeft samen met Simon Dona (DONA Stedenbouw) vorm aan de ‘Ontwerptafel Powerport regio Moerdijk’. We geven inzicht in de integrale ruimtevraag (fysiek en milieu), en adviseren over inpassing en randvoorwaarden, systeemkeuzen, gebiedskwaliteit en leefbaarheid. Doormiddel van de ‘Ontwerptafel Powerport Moerdijk’ moeten Rijk, provincie en gemeenten komen tot een gedeeld perspectief voor dit gebied waarin de nationale, provinciale en lokale opgaven optimaal met elkaar in verband worden gebracht. Met behoud van leefbaarheid en brede welvaart.