Verstedelijkingsstrategie Stedelijke Regio ‘s-Hertogenbosch

Bouwstenen voor de ruimtelijke puzzel

Opdrachtgever

Regio

Locatie

Regio 's-Hertogenbosch

Werken aan een gezonde, leefbare en sterke regio

De Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch heeft als onderdeel van de Brabantse Stedenrij tot 2040 een opgave op duurzame verstedelijking van ongeveer 50.000-60.000 nieuwe woningen en 35.000-42.000 extra arbeidsplaatsen. Daarnaast is er ruimte nodig voor de berging van 36 miljoen kuub water en voor 8,7 PJ aan duurzame energieopwekking. Doel is een leefbare, werkbare en klimaatrobuuste stedelijke regio door verdichting, vergroening en verduurzaming.

Studio Bereikbaar was tussen 2021 en 2023 intensief betrokken bij het opstellen van de Verstedelijkingsstrategie ’s-Hertogenbosch. We zijn in maart 2021 gestart met een analyse van de opgaven. Dit heeft geleid tot een regionaal analyseboek. In de vervolgfase zijn op basis van ontwerpend onderzoek onderscheidende perspectieven opgesteld die elk een ander antwoord geven op de voorliggende opgaven. Gezamenlijk presenteerden de perspectieven het speelveld van opinies. Ontwerpend onderzoek is gebruikt als methode om samen te testen, om verschillende gedachtengangen te verkennen en om daar vervolgens lessen uit te trekken over de effecten en consequenties die horen bij voorliggende keuzes. De perspectieven zijn doorleefd in een aantal illustratieve casussen. De perspectieven zijn doorgerekend met behulp van het Dashboard Verstedelijking en de mobiliteitsscan. Na doorrekening, discussie en weging zijn de ontwerpbouwstenen die goed scoren en veel draagvlak hebben vertaald naar ontwikkelprincipes. Deze ontwikkelprincipes geven antwoord op de vraag ‘wat voor regio willen we zijn’. Ze presenteren een samenhangende en integrale ontwikkelrichting waarover op het BO-MIRT van november 2022 eerste uitvoeringsafspraken zijn gemaakt.

Schaal- en kwaliteitssprong in de stedelijke spoorzone

Grote verduurzamingsopgave in bestaande stad en dorp

Reizen door Brabant

Christian maakte de verstedelijkingsstrategie voor de Stedelijke Regio ’s-Hertogenbosch concreet en tastbaar in een 12-delige verhalenserie. Is het leven echt zo goed in de Stedelijke Regio ‘s-Hertogenbosch? En hoe is dat over 20 jaar? “Gewapend met mijn camera, kaart en notitieblok heb ik verschillende gemeenten bezocht. Ik wilde ontdekken wat hen onderscheidt en voor welke uitdagingen ze staan.”