Bereikbaarheid

Bereikbaarheid zorgt voor economische en maatschappelijke dynamiek van regio’s, steden, (her)ontwikkellocaties, bedrijven en voorzieningen. De toekomst is aan regio’s en locaties waar alle sleutelfactoren uitstekend en duurzaam geregeld zijn. Daarom stellen we het maatschappelijke doel achter bereikbaarheid centraal. Daarmee leggen we verbinding met regionale economie, stedelijke dynamiek of ontwikkelopgaven. We hebben een unieke kennispositie op het gebied van de (nieuwe) stedelijke dynamiek en stedelijke trends in mobiliteit. Op de thema’s verplaatsingspatronen, stedelijkheidsprofielen en trein-fiets hebben we eigen algoritmen ontwikkeld die leiden tot meer inzicht in de aantrekkende stedelijke dynamiek.

Onze aanpak zorgt voor begrip en inzicht in de bereikbaarheidsopgave. In samenwerking komen vervolgens oplossingen en ideeën. Ons doel is dat onze analyses startpunt zijn voor verbeelding, verhalen en het maatschappelijke proces. Met behulp van technieken als GIS, infographics, dashboards, eigen rekentools en de nodige creativiteit en inventiviteit, visualiseren we hoe het systeem in elkaar zit. Participatie, flexibiliteit en aansluiting op besluitvorming zijn vanzelfsprekende onderdelen van onze bereikbaarheidsaanpak. Onze adviseurs zijn dan ook goed in samenwerken. We werken graag op locatie, samen met initiatiefnemers, betrokkenen en andere disciplines.

Onze aanpak stopt niet bij de opgave. We werken van ambitie tot uitvoeringsprogramma. Van eerste idee tot en met realisatie. We zorgen zowel voor een verbindend verhaal als krachtige projecten.