Toekomstvisie Centrum van Zuid

Zuidplein vormt de zuidelijke hoofdentree van de noord-zuid as van Rotterdam. Het gebied kent vele gezichten: afhankelijk van de gebruiker kan het gebied gezien worden als belangrijk openbaar vervoersknoop in de stadsregio, (inter)nationaal bekend evenementencentrum, toegangspoort tot de stad, shopping mall, of voorzieningengebied voor omwonenden. Het gebied functioneert echter nog niet als het stedelijk centrum van haar omgeving.

Het totale netwerk van OV-lijnen (bus = blauw, metro = rood, trein = zwart/wit)

De opgave ligt hierbij in het beter verweven van verschillende schaalniveaus, programma’s en gebruikers die samenkomen op deze plek. Dit vraagt niet alleen om een stedenbouwkundig raamwerk, maar ook om een passende mobilteitsmix. Studio Bereikbaar voert hiervoor de mobiliteitsanalyses uit om grip te krijgen op het verplaatsingsgedrag (auto, fiets, OV), het huidig functioneren van de vervoersknoop en de positionering in relatie tot de huidige mobiliteitsplannen.

Intensiteiten voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer

Daarnaast ondersteunt Studio Bereikbaar de workshops met stakeholders en adviseert in de vormgeving van de diverse toekomstscenario’s. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de knoopfunctie, autoluwe straten en/of de potentie om een duurzame mobiliteitshub (MaaS) te worden.

De 1e participatieworkshop, tafel mobiliteit (foto: Marco.Broekman)