Randweg A2 Eindhoven

De Randweg A2 Eindhoven is binnen het programma SmartwayZ.NL als deelopgave opgenomen, met de afspraak om onderzoek te starten indien daar aanleiding toe is. Deze aanleiding is de laatste tijd ontstaan doordat:

  • De Randweg is in de NMCA 2017 geĆÆdentificeerd als een samenhangende wegopgave op de Eindhovense ring (A2), in combinatie met de A58 en de A50, waar de economische verlieskosten snel oplopen
  • Binnen SmartwayZ.NL zijn alle toeleidende snelwegen van de A2 geprogrammeerd, wat leidt tot het risico dat juist de verbindende schakel in het netwerk, in het hart van kennisregio Eindhoven, tot stilstand komt.

 

Het doel van dit project is om inzicht te geven in de omvang, de aard en de oorzaak van het probleem op de Randweg A2. Deze informatie vormt de basis voor de besluitvorming. Daarom hanteren we een visuele werkwijze, zodat de meest essentiƫle informatie op tafel komt waarover het juiste gesprek gevoerd kan worden. Dit doen we in vier deelanalyses:

  • Verkeerskundig: onderzoek naar het huidige gebruik van de infrastructuur en het bekijken van de groei richting 2030 en 2040
  • Gedrag: om beter inzicht te krijgen in de problematiek is begrip over het verplaatsingsgedrag cruciaal. Dit geeft namelijk een idee over waar invloed kan worden uitgeoefend op weggebruikers om anders te reizen. In deze stap worden de verschillende gebruikersgroepen en verkeerstypen bekeken.
  • Ruimtelijk/economisch: mobiliteit en bereikbaarheid zijn geen doel op zich. Er ontstaat pas een probleem wanneer de ambities hierdoor niet gerealiseerd kunnen worden. Deze deelanalyse richt zich erop deze relaties expliciet te maken, waaruit de urgentie van de verkeerskundige problematiek volgt.
  • Opgave: als laatste wordt de omvang van het probleem geschetst door het opstellen van een beoordelingskader. Daarna volgen eerste stappen richting kansen en oplossingen.