Mobiliteitsvisie Hoorn

Hoorn heeft de ambitie om te groeien en om ‘meer stad’ te worden. Daarnaast liggen er uitdagingen bij de verduurzaming van mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Ook verdient het oude centrum en het stationsgebied extra aandacht.

Studio Bereikbaar helpt de gemeente Hoorn om uit te zoeken hoe mobiliteit bij kan dragen aan de ambitie om meer stad te worden. Wij doen dit in de Mobiliteitsvisie 2030. In deze visie schenken we aandacht aan alle vervoermiddelen en koppelen mobiliteit aan andere relevante thema’s zoals gezondheid, sterke woonwijken en verduurzaming.

 

Analyse routekwaliteit voor de fiets op basis van verschillende methodes: data, foto's en enquête.

Analyse met verschillende methodes

Mobiliteit is niet alleen te vangen in een verkeersmodel of harde data. Naast cijfers zijn we geïnteresseerd in de beleving, meningen en beelden. We vulde daarom onze standaard data analyse aan met foto’s, gesprekken met belangengroepen en een enquête. Via deze databronnen werden we in staat gesteld om met een brede blik een integrale verhaallijn te maken. Zo zijn we niet van een bron afhankelijk, maar is er een verhaal met daarin een rijkheid aan verschillende methodes.

Ontwerpend onderzoek: voorbeeld van opties en mogelijke gevolgen

Ontwerpend onderzoek

Na de analyse hebben we op basis van ontwerpend onderzoek verschillende ontwikkelmogelijkheden onderzocht. Door ideeën direct concreet te maken komen we er achter waar mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. We werken hier op verschillende schaalniveaus. Van de kaart naar de straat en weer terug. Door ‘wat als’ vragen te stellen onderzoeken we verschillende mogelijkheden. Het resultaat van dit onderzoek is een menukaart met keuzeopties en gevolgen waarop de Raadsleden een besluit kunnen nemen.

Bekijk hier onze rapporten.