Mobiliteitsbeleid Haarlem 2040

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om tot en met 2025 10.000 woningen binnenstedelijk toe te voegen. Het is belangrijk dat er scherp toegezien wordt op de bereikbaarheid van de stad, want meer inwoners betekent ook meer vervoersbewegingen. Om de groeiende stad zowel bereikbaar als leefbaar te houden is een mobiliteitstransitie nodig. Dat wil zeggen dat de stad zo wordt ingericht dat het vanzelfsprekender is om met de fiets, het OV of te voet te gaan. Wij brengen een mobiliteitsbeeld voor 2040 in kaart en werken deze tevens uit in concrete maatregelen tot 2025.

Kenmerkend aan onze aanpak is:

  • We maken inzichtelijk wat de visie op de lange termijn kan betekenen voor maatregelen op de korte termijn. Naast het beleid op de lange termijn werken we naar een concreet uitvoeringsprogramma dat in de komende jaren ook echt uitgevoerd kan worden op straat.
  • Het uitvoeringsprogramma geven we weer met behulp van een tijdlijn, de MobiliTijdslijn. Hierin wordt de samenhang tussen huidige situatie inclusief knelpunten, ‘eindbeeld’ 2040 en de maatregelen visueel weergegeven.
  • We koppelen goede cijfermatige analyses aan sterke visualisaties met vertelkracht. We visualiseren wat kenmerkend is voor Haarlem. Een stad met een hoge verblijfskwaliteit en een hoog aandeel fiets en lopen, maar ook met parkeerdruk van de auto en fiets door de schaarse ruimte.
  • We kijken niet alleen naar mobiliteit, maar combineren dit met stedenbouwkundige analyses. Hoe ga je om met een ruimtevraagstuk in vooroorlogse wijken (auto, parkeren, fiets, verblijven). Wat doe je met deze schaarse ruimte, in combinatie met groeiende mobiliteit in de stad door woningbouwontwikkeling? En hoe ga je om met alternatieve mobiliteit in de auto-opzet van jaren ’60 uitbreidingen?

Om het mobiliteitsbeleid goed uit te leggen, hebben we ook in samenwerking met de gemeente een korte animatie gemaakt (link). Deze is gebruikt in participatie en bij de besluitvorming rondom het beleid.