MIRT-Onderzoek Brainport Eindhoven

De regio Brainport is een fascinerend ecosysteem. Op geen andere plek in Nederland is de dynamiek tussen economie, ruimte en samenleving zo helder te ontrafelen. In de regio waarbij de oude industrie zo’n nadrukkelijk stempel drukte werd de urgentie naar een nieuwe orde groot toen vertrouwde waarden wegvielen. Uiteindelijk bracht de crisis van de jaren ‘90 de regio ver, in no-time werd het oude industriële nalatenschap getransformeerd tot technologische of designhotspots. De ambities waren hoog en zijn nog lang niet opgedroogd: de technologische hub Brainport moet structureel behoren tot de top van de wereld en ze is hard op weg.

Aanpak: Ontwerpend Onderzoek

Studio Bereikbaar stelt een visie op voor de schaalsprong van het Stedelijk Gebied Eindhoven (de Woondeal gaat uit van 62.000 extra woningen). Om de opties in beeld te krijgen en goed af te wegen is het nodig om gebiedsgericht en multimodaal naar de gehele opgave voor ruimte, economie en bereikbaarheid van de (brede) regio te kijken. Het onderzoek moet leiden tot een gedeelde perceptie tussen Rijk en regio over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid. Op basis van dit beeld wordt geadviseerd over strategische hoofdkeuzes waarop tijdens het BO-MIRT van 2020 beslissingen genomen kunnen worden over een adaptief ontwikkelpad inclusief maatregelenpakket.

Zie hier het rapport voor het Ontwikkelpad

Landschap van de SGE