MIRT-onderzoek A28

De A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen fungeert als een belangrijke verkeersader naar het noorden en wordt als levensader gezien voor het gebied dat eraan grenst. De NMCA voorspelt in het hoge scenario van 2040 echter forse vertragingen. Studio Bereikbaar heeft in een consortium met WB de Ruimte, DONA Stedenbouw en verkeerspsycholoog Michel Lambers antwoord gegeven op de vraag hoe de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen functioneert qua verkeer, gedrag en ruimtelijke economie.

Herkomsten en bestemmingen van verplaatsingen op de A28

Het onderzochte tracé van de A28 is lang en kent daarmee veel partijen die betrokkenheid voelen bij dit onderzoek. In drie integratiesessies zijn resultaten van de analyse gedeeld door middel van presentaties, posters en panelen. Goede cijfermatige analyses, gekoppeld aan sterke visualisaties met vertelkracht, zorgden ervoor dat deelnemers de inhoud eigen konden maken en het verhaal van de regio kon landen.

Gedurende het project organiseerden we een bustour met een zestal stops om input te verzamelen van bestuurders, ondernemers en gebruikers van en langs de A28

Om de analyses aan te scherpen en meer stakeholders de gelegenheid te geven om input te geven is het projectteam vervolgens de bus in gestapt. In twee dagen is er langs de A28 gesproken met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheden op verschillende locaties langs de weg.

Psychogeografische ongevallenanalyse - op basis van ongevallendata en observatie

Cultuurhistorisch verhaal van de A28

Integratiesessies waren een belangrijk onderdeel van onze aanpak - in deze sessies maken deelnemers zich de materie eigen en integreren ze zelf