Maatregelenpakket De Run Veldhoven

In een unieke samenwerking tussen de provincie, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ASML is een maatregelenpakket afgesproken met effectieve en duurzame oplossingen om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven, en met name van bedrijventerrein De Run, te verbeteren. Studio Bereikbaar werd gevraagd voor de visualisatie van het maatregelenpakket. 

Brainport Eindhoven herbergt een ecosysteem van een bedrijfsleven met wereldmarktleiders, toonaangevende kennisinstellingen, R&D (onderzoek en ontwikkeling) en toeleveranciers. Door de huidige en toekomstige sterke groei van de bedrijven staat de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere groei van de regio is met name de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. 

Overheden en het bedrijfsleven slaan daarom de handen ineen en investeren gezamenlijk in samenhangende maatregelen om een aantal urgente knelpunten nu aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en een significante opwaardering van fietsvoorzieningen, naast verbeteringen in auto-infrastructuur en openbaar vervoer. Ook gaan het bedrijfsleven en overheidsinstellingen hun medewerkers actief stimuleren om gebruik te maken van duurzamere vervoersmogelijkheden.