Bidbook Nedersaksenlijn

Met 44 kilometer spoor een boost voor de regio: De Nedersaksenlijn zou Twente met Groningen verbinden, als de tussenliggende schakel (Emmen – Veendam) niet zou ontbreken. Een schakel die de robuustheid van de spoorverbinding tussen Groningen en de rest van Nederland verbetert. Een spoorlijn van 180 kilometer die 1,3 miljoen mensen met elkaar, en met 650.000 banen verbindt. Maar dan moet wel die laatste schakel van 44 kilometer hersteld worden.
In 2021 is de Nedersaksenlijn als een van de spoorlijnen opgenomen in de ‘bouwstenen voor een Deltaplan voor het Noorden’. Op de dag van de NSL riep de staatssecretaris op een bidbook op te stellen, met als doel in te zetten op het maken van een afspraak om gezamenlijk met het Rijk een gebiedsbrede en integrale verdieping uit te voeren naar de Nedersaksenlijn.

Stichting Nedersaksenlijn en de samenwerkende overheden (o.a. provincie Drenthe, Groningen, nabijgelegen gemeenten) vroegen Studio Bereikbaar dit bidbook op te stellen. Samen met Rebel zijn we de regio ingetrokken om de bouwstenen voor dit bidbook naar boven te halen.

Unieke elementen van dit project:

  • Gedragen vanuit regio: Dit project kenmerkt zich door een sterke bottom-up benadering vanuit de lokale gemeenschap. Naast een vanuit inwoners en bedrijfsleven breed gedragen wens voor deze lijn wordt dit verhaal ook daadwerkelijk gepusht vanuit intrinsieke motivatie van de lokale gemeenschap. Inwoners en bedrijven organiseerden zich in de Stichting Nedersaksenlijn en leggen vanuit dit netwerk de lijnen met onder meer Den Haag. Samen met de lokale gemeenschappen stelden we dit bidbook op, met daarbij sterke nadruk op persoonlijke en lokale inkleuring.
  • Beeldkracht: We koppelden feiten en verhalen. Met fotocamera en notitieblok zijn we op pad gegaan. We voerden gesprekken met het bedrijfsleven, met ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen. Met beeld en verhaal verrijkten we cijfermateriaal waardoor feiten lokale inkleuring krijgen en het verhaal gaat ‘leven’.
  • Schetsen van perspectief. Lokaal opgehaalde verhalen en kansen zetten we om naar integrale toekomstschetsen voor de stationslocaties. De Nedersaksenlijn dient als katalysator voor regionale structuurversterking. Door het schetsen van toekomstperspectief voor de stationslocaties ontstijgen we korte termijn-denken en ontwerpen we de contouren van mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Resultaat

November 2022 werd het bidbook Nedersaksenlijn aangeboden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen. Begin december stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie om een zelfstandig MIRT-onderzoek te starten naar de Nedersaksenlijn, om te kunnen komen tot een startbeslissing voor een MIRT-verkenning naar dit tracé.

Meer lezen? Blader hier door het Bidbook: https://nedersaksenlijn.nl/bidbook/