Infrastructuur & bereikbaarheid

Verkeerskundig advies

Er zijn meer oplossingen voor bereikbaarheid dan een nieuwe weg. Wij zijn ervan overtuigd dat infrastructuurprojecten beter en mooier kunnen.

Onze aanpak

Creatieve oplossingen voor infrastructuur, bereikbaarheid en Smart Mobility

Studio Bereikbaar brengt bereikbaarheidsambities tot uitvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat infrastructuurprojecten beter en mooier kunnen. Dat er meer oplossingen voor bereikbaarheid zijn dan een nieuwe weg. En dat verkeerskundig advies helder en begrijpelijk kan, zodat bestuurders en betrokken partijen zelf de inhoudelijke afwegingen kunnen overzien.

Innovatie

Studio Bereikbaar innoveert door tools te bouwen voor data inwinning, analyse en visualisatie. Maar liefst 20% van al onze uren besteden we aan de continue verbetering hiervan.

Meer over onze innovatie

Ontmoet ons team

Intensieve samenwerking

We hechten veel waarde aan een intensieve samenwerking met andere disciplines. We zien ons daarom als lid van het projectteam en werken op locatie.

Ontmoet ons team