Wij werken aan een mooier en beter Nederland

Dit doen we als adviseurs, ontwerpers en onderzoekers op het snijvlak van bereikbaarheid en ruimtelijke inrichting. In de strategiefase van idee, initiatief en eerste keuzes. We werken aan verstedelijkingsstrategieën, stedelijke mobiliteitsvisies, (her)oriëntatie van infraprojecten, MIRT-onderzoeken, toekomstbeelden, gebiedsvisies en mobiliteitsplannen.

Wij maken het verschil op deze thema’s

Op hét moment dat verschillende partijen met elkaar tot besluitvorming komen en veranderkracht mobiliseren. Wij integreren proces en inhoud, werken datagedreven, transparant en visueel. We leveren beslisinformatie door toegankelijk transparant en navolgbaar inzichtelijk te maken wat er te kiezen valt en wat de consequenties zijn van deze keuzes.
Lees meer

Werken bij Studio Bereikbaar

Wil jij graag werken aan creatieve, strategische oplossingen voor de complexe bereikbaarheids- en verstedelijkingspuzzel op straat-, buurt-, stad- en regioschaal?

Projecten

Ontwikkelperspectief voor economische structuurversterking

Alternatief voor snelwegverbreding op de A27

Expert Gezonde Leefomgeving