Voetgangersonderzoek Zwijndrecht

Onderzoek naar een voetgangersvriendelijke inrichting

Opdrachtgever

Gemeente Zwijndrecht

Locatie

Zwijndrecht & Heerjansdam

Meer prioriteit voor de voetganger

De gemeente Zwijndrecht heeft in haar Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) staan dat zij de voetganger meer prioriteit wil geven in de openbare ruimte. Samen met de gemeente brengen wij in kaart welke elementen belangrijk zijn bij het ‘faciliteren van de voetganger’ volgens de literatuur en hoe andere steden dat doen. Een van de onderdelen is het opstellen van een voorstel voor een hoofd-voetgangersnetwerk. Dit netwerk verbindt de belangrijkste herkomsten en bestemmingen met elkaar waarbij de voetganger een comfortabele reis heeft of comfortabel kan verblijven, bijvoorbeeld in een winkelstraat.

Voor een aantal locaties maken we een diepere analyse met een bijbehorend schetsontwerp hoe die locaties voetgangervriendelijk ingericht kunnen worden. Met de opgestelde handvatten kan de gemeente in de toekomst zelf andere locaties analyseren en verbeteren. Meer weten? Neem contact op met Manus of Olaf.