Werken bij Studio Bereikbaar

Meewerken aan een mooier en beter Nederland?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent! Herken je je (deels) in één van onderstaande profielen (zowel startend als meer ervaren), of denk je een andere bijdrage te kunnen leveren aan ons werk? Neem dan vooral even contact op!

 • (Junior) adviseur bereikbaarheid en verstedelijking
 • (Junior) stedenbouwkundige – ontwerpend planoloog

(Junior) adviseur bereikbaarheid en verstedelijking

Ben je sterk in data-analyse en heb je een WO-opleiding in een ruimtelijke discipline, bijvoorbeeld mobiliteit, planologie of ruimtelijke economie? En heb je de ambitie om je op dit brede veld inhoudelijk als adviseur te ontwikkelen?

Je rol binnen het team
Vanaf je start bij Studio Bereikbaar draai je vol mee in projecten in een verantwoordelijke rol. Je werkt veel op projectlocaties, samen met opdrachtgevers of in integrale teams. Je doet mee en beslist mee in de dagelijkse bedrijfsvoering. We dagen je vanaf je start uit je snel te ontwikkelen, zowel in projecten als binnen het bedrijf.

Profiel

 • Je hebt een intrinsieke motivatie om Nederland mooier en beter te maken en een visie wat jij daaraan bij wil dragen.
 • Je hebt affiniteit voor mobiliteit, ruimtelijke economie en integrale verstedelijkingsvraagstukken en een opleiding op één van deze thema’s.
 • Het uitvoeren van data-analyse en integreren van analyses van anderen vormt een belangrijk deel van je werk. Je wil je vastbijten in brede data-vraagstukken in bovenstaande velden. Daarbij ben je innovatief en wil je op zoek naar nieuwe instrumenten, concepten, algoritmen en tools en die direct ook toepassen in projecten.
 • Je bent communicatief sterk en vindt samenwerken leuk om te doen. Naast de inhoud ben je geïnteresseerd in hoe mensen, processen en organisaties werken en je wilt daar verder in groeien.
 • Je bent proactief en vindt het leuk om je bijdrage te leveren aan het runnen van de organisatie van Studio Bereikbaar.

Ons aanbod
Studio Bereikbaar biedt je de unieke combinatie van een compact team waarin je snel verantwoordelijkheid hebt én werkt aan bepalende topprojecten voor Rijk, provincies, stedelijke regio’s en grote steden. We dagen je uit daar vanaf dag één vol aan deel te nemen en snel te groeien. Dat geldt zowel binnen projecten als in je rol in het zelfsturende team en het bedrijf. Dat doen we in een vooruitstrevende, innovatieve en fijne werkomgeving.
We bieden een jaarcontract met de intentie om na een jaar een vast contract aan te gaan. Markconform WO-salaris met goede secundaire voorwaarden (bonusregeling, OV-kaart, telefoon/laptop). We zorgen voor coaching naar behoefte, aansprekende opdrachten en verdere (interne) opleidingsmogelijkheden. Je krijgt bij Studio Bereikbaar veel vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen en projecten te doen in jouw interessegebied.

(Junior) Stedenbouwkundige - ontwerpend planoloog

Ben je een (startend) stedenbouwkundige, planoloog of stadsantropoloog en wil jij daar zijn waar de besluiten over de ruimtelijke toekomst van Nederland worden voorbereid? En wil jij meewerken aan een ruimtelijke ordening gebaseerd op (feitelijke) analyses, effecten en consequenties? Goed nieuws, Studio Bereikbaar zoekt een Ontwerpend Planoloog.

Je rol binnen het team
Vanaf je start bij Studio Bereikbaar draai je vol mee in projecten in een verantwoordelijke rol. Je werkt veel op projectlocaties, samen met opdrachtgevers of in integrale teams. Je doet mee en beslist mee in de dagelijkse bedrijfsvoering. We dagen je vanaf je start uit je snel te ontwikkelen, zowel in projecten als binnen het bedrijf.

Profiel

 • Observerend. Je hebt een brede interesse in verstedelijking, bereikbaarheid, stadseconomie, landschap en klimaat. Je wilt echt begrijpen hoe mensen stad, land en infrastructuur gebruiken, benutten en veranderen. Je bent iemand die graag op zoek gaat naar stedelijke verhalen en achtergronden. Door met mensen in gesprek te gaan, door met een fotocamera naar buiten te gaan en door de data in te duiken.
 • Analyserend. Je weet de kern uit rapporten te halen en deze het best mogelijk samen te vatten voor de doelgroep, in een plaatje of een infographic. Je hebt gevoel voor maat en schaal en wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok).
 • Logisch redenerend. Jouw werkmethodes zijn navolgbaar en transparant. Je weet opdrachtgevers, bestuurders en bewoners mee te nemen door (consequenties van) keuzes laagdrempelig, geloofwaardig en overtuigend te visualiseren. Je laat je bevindingen graag uitdagen in een sessie of gesprek.
 • Rapporterend. Je bent communicatief vaardig en het spreekt je aan te werken in de complexe wereld van besluitvorming. Je bent conceptueel sterk en weet projectkennis samen te vatten in simpele, kernachtige beelden, kaarten en infographics.

Ons aanbod
Studio Bereikbaar biedt je de unieke combinatie van een compact team waarin je snel verantwoordelijkheid hebt én werkt aan bepalende topprojecten voor Rijk, provincies, stedelijke regio’s en grote steden. We dagen je uit daar vanaf dag één vol aan deel te nemen en snel te groeien. Dat geldt zowel binnen projecten als in je rol in het zelfsturende team en het bedrijf. Dat doen we in een vooruitstrevende, innovatieve en fijne werkomgeving.
We bieden een jaarcontract met de intentie om na een jaar een vast contract aan te gaan. Markconform WO-salaris met goede secundaire voorwaarden (bonusregeling, OV-kaart, telefoon/laptop). We zorgen voor coaching naar behoefte, aansprekende opdrachten en verdere (interne) opleidingsmogelijkheden. Je krijgt bij Studio Bereikbaar veel vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen en om projecten te doen in jouw interessegebied.

Wie zijn wij?

We zijn een team van 15 ambitieuze stedenbouwers, planologen en verkeerskundigen. Wij werken vanuit een fijn kantoor in het Groothandelsgebouw in Rotterdam.

We werken op de thema’s bereikbaarheid en verstedelijking. Steeds vaker adviseren we ook integraal over klimaatadaptiviteit, energietransitie, woningbouw en mobiliteit. We kijken op verschillende schaalniveaus naar ruimtelijke kwesties. Onze manier van werken kenmerkt zich door; echt willen begrijpen hoe het zit, data-driven, ontwerpend onderzoeken en beslisinformatie staat centraal stellen. Zie op onze projecten en innovatie pagina voor praktijkvoorbeelden. We werken veel voor de grote steden, stedelijk regio’s, provincies en Rijk. En vaak aan de strategische en bepalende projecten. Werken bij Studio Bereikbaar is inhoudelijk dus super uitdagend en je komt op veel plekken waar ‘het verschil gemaakt kan worden’.

Voorbeelden van projecten waar we nu aan werken zijn:

 • We ontwerpen aan de verstedelijkingsstrategieën voor ongeveer 300.000 nieuwe woningen (in Brainportregio Eindhoven, Regio ’s-Hertogenbosch, Regio Zwolle en Provincie Noord-Brabant).
 • We zijn in opdracht van het Rijk betrokken bij de Nationale Woon- en Bouwagenda.
 • We werken voor verschillende steden aan integrale toekomstvisies en strategieën op diverse schaalniveaus (van leefbaarheid in Scheveningen tot mobiliteit in Amsterdam-Noord en van de stedelijke schaalsprong in Helmond tot de fietstoekomst van Tilburg).
 • Actualisatie mobiliteitsprogramma Eindhoven op Weg (gemeente Eindhoven)
 • Afwegingskader wonen en mobiliteit (ministerie Infrastructuur & Waterstaat)
 • OV-verbinding Zuidwestlandcorridor Den Haag (gemeente Den Haag)
 • Integratie OV en wonen (gemeente Utrecht)
 • Masterplan stadsstraten Haarlem (gemeente Haarlem)

Het team is in hoge mate zelfsturend. We hebben geen overhead of directie, maar organiseren alles zelf. Verwerving van opdrachten, samenstellen van projectteams, zorgen voor voldoende inkomsten, invulling van de website of ontwikkeling van nieuwe producten; het team beslist en organiseert. We zijn dan ook goed op elkaar ingespeeld, de omgang is informeel en we zijn een prettige en vrij jonge club. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en met een leuk plan krijg je altijd collega’s mee. Vanaf je start bij Studio Bereikbaar draai je vol mee in projecten in een verantwoordelijke rol. Je werkt veel op projectlocaties, samen met opdrachtgevers of in integrale teams. Je doet mee en beslist mee in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Studio Bereikbaar biedt je dus de unieke combinatie van een compact team waarin je snel verantwoordelijkheid hebt én werkt aan bepalende topprojecten voor Rijk, provincies, stedelijke regio’s en grote steden. We dagen je uit daar vanaf dag één vol aan deel te nemen en snel te groeien. Dat geldt zowel binnen projecten als in je rol in het zelfsturende team en het bedrijf. Dat doen we in een vooruitstrevende, innovatieve en fijne werkomgeving.