Ander vervoermiddel

Is er voldoende capaciteit bij een ander vervoersmiddel van A naar B, waardoor er op elk tijdstip van de dag geen extra reistijd van > 10 minuten ontstaat voor de reiziger? Indien er onvoldoende capaciteit is op de (omleidings)route van A naar B, maar wé genoeg capaciteit is bij een ander vervoersmiddel, denk dan bijvoorbeeld aan mogelijke maatregelen, zoals: