Smart Mobility

Smart Mobility gaat over de snelle veranderingen in mobiliteitsystemen, gedreven door de ICT-ontwikkeling. De zelfrijdende auto is daarbij misschien het meest tot de verbeelding sprekende toekomstbeeld. De groei van big-data gebruik en de veelheid aan mobiliteit- en informatiediensten is een andere belangrijke ontwikkeling.

Onze ambitie is om deze ontwikkelingen te verbinden met maatschappelijke bereikbaarheidsopgaven. Wij gaan niet voor de technologie maar voor het maatschappelijk rendement. Onze kracht ligt in:

  • Data-analyse en data-toepassingen. We weten welke data er is en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. We zijn vooral goed in analyses die de stap maken van data naar gerichte beslisinformatie of gebruikstoepassingen.
  • Kennis van het veld en proces. We opereren hierin zowel als stratgisch adviseur als projectleider/procesmanagement. We hebben een uitstekend netwerk en zijn goed in het verbinden van publieke en private partijen en het gezamenlijk komen tot harde resultaten.
  • Opgaven op het snijvlak van nieuwe technologie, infrastructuur en bereikbaarheid.
  • Logistieke vraagstukken. We hebben affiniteit met logistiek.  Op het gebied van truckparkings en informatie-diensten voor rijden en rusten zijn we expert.