Ruimte

Mobiliteit is geen doel op zich maar een resultante van het ruimtelijk-economische functioneren van een gebied. De ruimte en verkeerskunde worden met elkaar verbonden door de reiziger die zich verplaatst. Verplaatsingen zijn een middel om activiteiten te kunnen ontplooien. Tegelijkertijd is er een sterke relatie tussen de fysieke verschijningsvorm van een gebied en het verplaatsingsgedrag. De urgentie van de verkeerskundige problematiek volgt uit ruimtelijk, economische ambities.

In onze projecten is ons doel om de relatie tussen het ruimtelijk-economisch functioneren van een gebied en het verplaatsingsgedrag inzichtelijk te maken. We werken aan meer analyses en begrip naar de precieze causale relatie tussen verplaatsingsgedrag, activiteiten en kenmerken van het het mobiliteit- en ruimtelijk systeem. Dit op een veel gedetailleerder niveau dan in de vervoersplanning gebruikelijk is.