Infrastructuur

Ons doel is bijdragen aan een beter en mooier Nederland. Infrastructuur is daar het meest zichtbaar in. Infrastructuur tot uitvoering brengen is tegenwoordig complexer dan ooit. Zo worden de financiële middelen voor infrastructuur schaarser en worden de kwaliteitseisen voor de leefomgeving steeds hoger.

Studio Bereikbaar werkt aan infrastructuur projecten van de allereerste (pre)verkenning tot en met realisatie. We kennen het hele proces en werken aan de grootste en meest complexe infraprojecten van Nederland. We helpen met de stap van beleidsambitie naar projecten, in MIRT verband en op regionale schaal.  We brengen projecten tot Tracébesluit of kaderbesluit. We bereiden aanbestedingen voor en winnen tenders. We zorgen voor verkeersmanagement tijdens de realisatie. Dat doen we door onderdeel te zijn van het projectteam, zowel bij de overheid als aannemer. We hebben een eigen aanpak, ondersteund met analyse- en presentatietools. Naast inhoud brengen we een betrokken houding, gericht op samenwerking en best-for-project. We kunnen als geen ander het thema bereikbaarheid en verkeer integreren met ontwerp, kosten, omgevingsbelangen, uitvoeringsaspecten en juridische aspecten. Kortom, we zijn bereikbaarheidsadviseur maar dragen bij aan het totale proces en succes van het project.