De Tilburgse Fietsagenda 2020

Studio Bereikbaar heeft in samenwerking met de Gemeente Tilburg het afgelopen jaar gewerkt aan de Tilburgse Fietsagenda.

Om invulling te geven aan de agenda hebben we de ‘Fiets DNA’ van Tilburg in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan door middel van een tijdreis door het (fiets)verleden van Tilburg, het analyseren van de huidige situatie en de toekomstige ambitie(s), namelijk: tweederde van de verplaatsingen binnen de stad in 2040 worden te voet of op de fiets afgelegd. Vervolgens hebben we gekeken naar alle fronten van de fiets(reis) en zagen we de volgende drie opgaven:

Schematische weergave van de drie opgaven

1. Herkomst en bestemming uitnodigend voor fietsgebruik door de fietsparkeervoorzieningen te verbeteren zowel bij bestaande als bij nieuwbouw, zowel in de binnenstad als daarbuiten.

2. Bouwen aan het fietsnetwerk door (A) de openbare ruimte te herdefiniëren om flexibeler in te kunnen spelen op verschillende modaliteiten en door (B) stedelijke subcentra fijnmaziger en slim met elkaar en de binnenstad te verbinden.

3. Generatie fiets te bouwen, te behouden of binnen te treden door inwoners op verschillende manieren een steuntje in de rug te geven om de fiets te pakken (via o.a. stimuleringsprogramma’s).

De Tilburgse Fietsagenda brengt focus aan en laat via het uitvoeringsprogramma zien wat Tilburg de komende jaren gaat doen.