Tenders

Studio Bereikbaar werkt als onderdeel van tenderteams voor het leveren van de verkeerskundige kennis voor een succesvolle tender. Gezamenlijk met inbreng vanuit uitvoering, faseringen en ontwerp werken we aan slimme oplossingen. Wij  zien  de  hinderbeperking  altijd  als  onderdeel  van  de integrale  oplossing  om  het  werk  te  kunnen  realiseren. Deze plannen dragen bij aan een efficiënte uitvoering, lage kosten en minimale verkeershinder. De verkeerskundige kwaliteit van onze plannen is door Rijkswaterstaat dan ook hoog beoordeeld in de uitslag.

De aanpak van Studio bereikbaar kenmerkt zich door een combinatie van vakkennis, creativiteit en vooral het vermogen integraal te denken en samen te werken. Daarnaast weten we vanuit meerdere projecten “wat er speelt” en zijn in staat een plan zo op te schrijven dat de kwaliteit ook herkend wordt in de beoordeling.

 • Wij kunnen denken vanuit de weggebruiker en de beheerder. We begrijpen de belangen waaruit de  “minder -hinder”  vraag  gesteld    Niet  alleen  door  eerdere  tenders  maar  ook doordat  we  vanuit  andere  projecten  Rijkswaterstaat,  omgevingspartijen  en  de  bijbehorende processen  en  belangen  heel  goed  kennen. Out-of-the-box-oplossingen  ontstaan  door  niet vanuit  eisen  maar  vanuit  belangen  te  denken.  In  het  eerste  stadium  laten  we  ons  niet maximaal beperken door de gestelde eisen, maar willen in de dialoogfase onderzoeken waar de  wensen  en  zorgen  liggen  met  betrekking  tot  hinder  voor  de  (vaar)weggebruikers  om  van daaruit oplossingen te bedenken
 • We zijn   expert   op   We   kennen   (nieuwe)   maatregelen,   hun   effecten, toepassingen en betrokken partijen. We kunnen die kennis ook creatief inzetten om telkens net een  stap  meer  te  vernieuwen  dan  anderen. We zorgen  ook  voor een  goede onderbouwing van aangeboden oplossingen op een manier die RWS herkent vanuit haar eigen praktijk.
 • We hebben de mensen, werkwijze en ervaring om integraal samen te werken in een tender en tot een  gezamenlijk  plan  te  Dit  vraagt  onder  andere  dat  we  tijdig  analyses  op  orde hebben.  We  zorgen  ervoor  dat  we  snel  een  beeld  op  hoofdlijnen  hebben  en naar  behoefte verdiepen. Het gezamenlijke proces bepaalt ons tempo en diepgang.

Voorbeeld van onze visuele aanpak bij A12 VEG

Studio bereikbaar heeft gewerkt aan de volgende tenders. Zes van de acht tenders zijn gegund aan het consortium waarvoor wij werkten.

 • A9 Gaasperdammerweg (SAA) – IXAS (Ballast Nedam, Heijmans en Fluor)
 • A12 Veenendaal Ede Grijsoord – Heijmans
 • Knooppunt Hoevelaken – Ontknoping (Ballast Nedam, Witteveen&Bos en Heijmans)
 • A27/A1 – 3Angle (Heijmans, Fluor en 3i Investments plc.)
 • Aanpak Ring Zuid Groningen – Combinatie Herepoort (Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV)
 • Blankenburgverbinding – BAAK (Ballast Nedam, DEME en Macquirie)
 • Afsluitdijk – Fluor
 • A9 Badhoevedorp – Holendrecht – AmstelLink (Dura Vermeer Groep NV, BESIX Group, HOCHTIEF PPP Solutions GmbH en John Laing)
 • ViA15 – Gelregroen (Hochtief, BESIX, Dura Vermeer, Van Oord)