Strategische Agenda A50 Eindhoven-Nijmegen

In 2019 heeft het Rijk samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant de afspraak gemaakt om maatregelen te nemen voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rondom de corridor A50. Het MIRT-Onderzoek A50 Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven leidde tot het voorstel van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Hierbij zijn 2 werksporen afgesproken: (1) Het uitvoeren van een MIRT-Verkenning voor het A50-tracé Ewijk-Bankhoef -Paalgraven in de A50 corridor Nijmegen – Eindhoven; en (2) Het opstellen van een Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak voor de A50 corridor Nijmegen – Eindhoven.

Reistijdvergelijking OV en Auto

Als Studio Bereikbaar hebben we gewerkt aan de aanzet voor de Strategische Agenda. Om daartoe te komen, brachten we eerst het ‘verhaal’ van de A50 corridor in beeld. Het ‘verhaal’ levert inzichten in de kenmerken van de corridor en in de bereikbaarheidsproblemen. De uiteindelijk te beantwoorden vragen: Welke maatregelen leiden tot het meeste effect in het ruimtelijk-economisch versterken van de kwaliteiten van de corridor A50? Welke ontwikkelingen spelen er en waar kunnen we werk met werk maken?

Vergelijking van het verplaatsingsgedrag door de tijd

Selected link met herkomsten en bestemmingen van reizigers over de A50