Stedelijke bereikbaarheid Amsterdam

Voor de metropoolregio Amsterdam (MRA) levert Studio Bereikbaar de programmamanager Stedelijke Bereikbaarheid. De opdracht is tweeledig. Enerzijds moet het begrip Stedelijke Bereikbaarheid geoperationaliseerd worden in het overkoepelende MIRT bereikbaarheidsprogramma van, naar en in de MRA. Anderzijds is er ook de wens om vanwege de urgentie door de verdichtingsopgave een concreet pakket maatregelen te presenteren op het BO MIRT najaar 2017. Het eerste resultaat is inmiddels bereikt; een Actieagenda Stedelijke Bereikbaarheid waarin opgave en richting bepaald worden gekoppeld aan een eerste set van uitvoeringsmaatregelen.
Kenmerken van de aanpak:
  • Vanuit inhoudelijke analyse van het thema Stedelijke Bereikbaarheid komen op een scherpe definitie en opgave.
  • Sterk procesmatig, gericht op samenwerking tussen rijk regio, maar ook op onderlinge regionale samenwerking.
  • Resultaten van de analyse worden waar mogelijk door middel van kaartbeelden gepresenteerd.
  • Wordt gezocht naar het snijvlak tussen RO en Bereikbaarheid, omdat hier de grootste (afstem)opgaven zich bevinden.