Smart Mobility

Studio Bereikbaar heeft afgelopen jaren aan een aantal smart mobility projecten gewerkt. Ook hebben we in verschillende projecten te maken gehad met Smart Mobility als een van de oplossingsrichtingen. Onze ambitie is om deze ontwikkelingen te verbinden met maatschappelijke bereikbaarheidsopgaven. Wij gaan niet voor de technologie maar voor het maatschappelijk rendement. We zien dat een dienst alleen een succes kan worden als er een businesscase is, een maatschappelijk voordeel en de gebruikers de dienst of het product omarmen.

Onze projecten op het gebied van Smart Mobility

  • Smart mobility programma Eindhoven: voor de gemeente Eindhoven hebben we in een aantal werksessie geholpen het Smart Mobility programma vorm te geven. We hebben gewerkt aan de doelstellingen van het programma en hierin geholpen stevige keuzes te maken.
  • Floating Car Data: De NDW heeft de ambitie om naast lusdata ook Floating Car Data (FCD) aan haar partners aan te bieden. Studio Bereikbaar ging voor de NDW op zoek naar de ‘vraag’ en het ‘aanbod’ van Herkomst-Bestemmingsdata, ingewonnen door smartphones en andere mobiele apparaten in auto’s.
  • SimSmartMobility: Het effect van smart mobility is lastig aan te tonen, waardoor de initiatieven het vaak afleggen tegen traditionele maatregelen. Studio Bereikbaar verkent namens DITCM de markt voor het inkopen van deze simulatieomgeving en geeft advies over hoe Smart Mobility gerealiseerd kan worden.
  • Evaluatie Smart Mobility diensten: Connecting Mobility wil inzicht krijgen in de ontwikkeling van de effecten van smart mobility. Studio Bereikbaar ontwikkelt samen met TNO een aanpak voor het evalueren van Smart Mobility Diensten en het monitoren van de effecten op het verkeer in Nederland.

Simcity voor Smart Mobility diensten (SimSmartMobility)

Bereikbaarheidsprojecten waar we smart mobility in tegenkwamen

  • MIRT onderzoek A2 Deil – Vught: een deel van het geadviseerde pakket bestaat uit smart mobility maatregelen zoals een test met CACC en zelfrijdende voertuigen als natransport in de omgeving van Zaltbommel.
  • Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg: een van de vier pijlers van het programma is smart mobility. Voor de gebiedsontwikkeling wordt gewerkt met een e-bike programma, mobiliteitshubs, spitsmijden op buurtniveau en komt er een proeftuin voor smart mobility.
  • Adaptief programmeren Smartwayz.NL: voor het programma Smartwayz.nl is gekeken hoe onder anderen afwegingen op het gebied van smart mobility gemaakt kunnen worden.