Smart mobility programma Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft samen met de regio stevige ambities op het gebeid van Smart Mobility. Vanuit die ambities is echter de vraag welke prioriteiten gesteld moeten worden en welke projecten op gemeentelijk niveau kansrijk en zinvol zijn. Kortom, hoe zien doelstellingen en programma eruit? Studio Bereikbaar heeft de gemeente ondersteund in het opstellen van een uitvoeringsprogramma Smart Mobility. Onderzoeksvragen daarbij waren:

  • Welke doelstellingen streeft gemeente Eindhoven na voor Smart Mobility?
  • Welke strategie, aanpak en programma zijn nodig om die te realiseren?

De inzet van Studio Bereikbaar heeft geleid tot:

  • Een heldere set van (geoperationaliseerde doelen).
  • Een strategische aanpak.
  • Een keuze voor een beperkt aantal topprojecten waarin MaaS (Mobility-as-a-Service) de belangrijkste is.

Kracht van het programma is dat de keuze gemaakt is vanuit een stevige inhoudelijke kennis van het Smart Mobility veld en de maatschappelijke opgaven (bereikbaarheid, duurzaamheid) waarvoor Eindhoven staat. Daarnaast is strategisch gekeken op welke onderdelen de gemeente daadwerkelijk verschil kan maken.

Roadmap Smart Mobility Eindhoven (bron: Technische Universiteit Eindhoven)