Slim Reizen in Amsterdam

Tijdens Werk in Uitvoeringsprojecten wil de stad Amsterdam óók bereikbaar te blijven. Door slim plannen en slim bouwen wordt een groot deel van de verkeershinder voorkomen. Tijdens de uitvoering zelf wordt gebruik gemaakt van de traditionele maatregelen; de welbekende gele omleidingsborden die de weggebruiker verwijzen naar een alternatieve route en de projectinformatie op websites en in bewonersbrieven. Echter, we zien veel meer mogelijkheden: de weggebruiker kan Slim Reizen. Slim Reizen maatregelen kunnen inspelen op alle keuzes die een reiziger maakt (zoals hieronder weergegeven). Zo kunnen op diverse manieren andere vervoerswijzen, reistijden of bestemmingen onder de aandacht worden gebracht. Welke Slim Reizen maatregel het meest geschikt is voor het project, is erg afhankelijk van de situatie. Het blijft ten alle tijden maatwerk.

Voor de gemeente Amsterdam ontwikkelen wij een methodiek om een geschikte Slim Reizen maatregel op maat te bedenken voor elk project. Daarbij zijn – naast de verwachte verkeershinder – belangrijke onderdelen: wie reizen er, waarom reizen ze er en wat zijn hun alternatieven en mogelijke weerstanden? Samen met gemeente Amsterdam zorgen we vervolgens voor de uitwerking van deze maatregelen om uiteindelijk te komen tot minder hinder in de stad.

Klik hier voor de brochure Slim Reizen.