SimSmartMobility

In Nederland werken overheden, marktpartijen en kennisinstellingen aan de grootschalige implementatie van Smart Mobility diensten. Doordat voertuigen uitgerust worden met sensoren en kunnen communiceren met de buitenwereld kunnen ze een deel van de rijtaken van de bestuurder overnemen of verlichten. Denk bijvoorbeeld aan snelheidsadvies voor groen licht bij een verkeerslicht, informatie over wegwerkzaamheden en persoonlijke verkeersinformatie, inclusief beschikbaarheid van bijvoorbeeld parkeerplaatsen. De verwachting is dat Smart Mobility diensten een positieve bijdrage gaan leveren aan de collectieve doelen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Vaak is het niet duidelijk wat de invoering van deze Smart Mobility diensten voor gevolgen heeft voor het verkeer op straat. Zeker als meerdere diensten tegelijkertijd worden ingevoerd ontbreekt inzicht in de effecten.

Daarom ontwikkelt De Innovatiecentrale samen met marktpartijen en kennisinstellingen SimSmartMobility. Dit is een soort Simcity™ voor ITS (Intelligente Transport Systemen) en Smart Mobility, waarbij gebruikers spelenderwijs inzicht krijgen in de effecten en mogelijkheden van ITS en Smart Mobility diensten. Studio Bereikbaar verkent namens DITCM de markt voor het inkopen van ddeze simulatieomgeving en geeft advies over hoe Smart Mobility gerealiseerd kan worden.

Simcity voor Smart Mobility diensten.