RijnlandRoute

De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Studio Bereikbaar is verantwoordelijk voor de verkeerskundige input binnen het project. Belangrijkste werkzaamheden binnen het project zijn:

  • Interpretatie en analyse van de resultaten van de verkeerskundige doorrekening met het NRM, zowel voor het projectteam als het besluitvormingsproces;
  • Doorstromingsanalyse van de projectvariant op basis van FOSIM en VISSIM modellen ten behoeve van ontwerpkeuzes;
  • Opstellen van de referentiefasering en ontwikkelen VVU-model;
  • Leveren verkeerskundige input voor contractstukken en de EMVI-MinderHinder.
  • Tijdens aanbesteding beantwoording van vragen van gegadigden, deelname aan specialistische overleggen en beoordeling van de inschrijvingen.
  • Toetsing van verkeerskundige producten tijdens de realisatiefase.

Als projectverkeerskundige zijn wij primair verantwoordelijk voor een goede beleidsmatige interpretatie, waardoor resultaten inzichtelijk, begrijpelijk en bruikbaar op de bestuurstafel en binnen het projectteam landen. Hierbij combineren we een stevige vakkennis op het gebied van verkeersmodellen met een brede blik gericht op proces, besluitvorming en de omgeving.

Impressie Lammenschansplein