Realisatie Ring Zuid Groningen

Dagelijks staan er files van en naar de stad Groningen. De komende jaren gaat de ring aan de zuidkant van Groningen op de schop. Een deel van de weg zal verdiept worden aangelegd en het Jullianaplein zal verbouwd worden van een kruispunt met verkeerslichten tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen.

Studio Bereikbaar werkt aan minimale verkeershinder tijdens het project. Samen met de aannemer, de stad Groningen, de provincie en de wegbeheerders zal gekeken worden waar verkeershinder te verwachten is en hoe dat geminimaliseerd kan worden.

Toekomstige situatie A7.