Realisatie Ring Zuid Groningen

Dagelijks staan er files van en naar de stad Groningen. De komende jaren gaat de ring aan de zuidkant van Groningen (N7) op de schop. Een deel van de weg zal verdiept worden aangelegd en het Jullianaplein zal verbouwd worden van een kruispunt met verkeerslichten tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen.

Studio Bereikbaar is, net als in de aanbesteding, ook tijdens de uitvoering van Aanpak Ring Zuid Groningen onderdeel van de aannemerscombinatie (Combinatie Herepoort) en helpt om Groningen bereikbaar te houden tijdens de bouw. We zijn kartrekker van het integrale faseringsplan. Door slim te faseren met alle uitvoeringsdisciplines (GWW, civiel en TI) zorgen we voor zo’n efficient mogelijke bouw voor o.a. het verkeer. Daarnaast kijken we¬†samen met de stad, provincie en Rijkswaterstaat waar verkeershinder te verwachten is en hoe dat¬†geminimaliseerd kan worden met behulp van extra maatregelen.

 

Toekomstige situatie A7.