Realisatie A9 Gaasperdammerweg (SAA)

IXAS is de aannemerscombinatie die zorgt voor de bouw van de A9-Gaasperdammerweg. Dit project wordt in 2015 – 2020 uitgevoerd. Er wordt een drie kilometer lange landtunnel gerealiseerd. Op de tunnel komt een park dat er voor zorgt dat de omgeving niet meer doorkruist wordt door een snelweg, maar dat men kan genieten van de flora en fauna van het park. De snelweg zelf wordt in beide richtingen verbreed van drie naar vijf rijstroken. Dit project is onderdeel van SAA (Schiphol Amsterdam Almere).

Sloopwerkzaamheden A9 tijdens de realisatiefase

Wij vervullen de verkeerskundige rol binnen dit DBFM-project om de verkeershinder te minimaliseren tijdens de bouw. Daarbij horen o.a. de faseringsstappen, voorspelling van het effect op de verkeersdoorstroming van de verkeersmaatregelen en monitoring & evaluatie. Wij zorgen voor de ogen vanuit de weggebruiker; een veilige situatie, voldoende capaciteit en de juiste communicatie zodat de hinder minimaal is.