Position Paper

Studio Bereikbaar adviseert over infrastructuur en bereikbaarheid. Dat doen we omdat we het van belang vinden dat het verkeersysteem optimaal bijdraagt aan hoe mensen activiteiten kunnen bereiken en zo het beste uit zichzelf kunnen halen, in balans met andere zaken die mensen van belang achten.

Studio Bereikbaar wil daarbij innoveren door tools te bouwen voor data inwinning, analyse en visualisatie met als doel deze bijdrage van het verkeerssysteem aan wat mensen belangrijk vinden inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hoe we dat voor ons zien? Het verkeerskundig storyboard als nieuwe tool om verkeerskundige vraagstukken te verbinden met maatschappelijke ontwikkelingen en achterliggende doelen. Het verhaal als verbinder tussen cijfers, vragen, posities en doelen. In ons ‘position paper’ hebben we vastgelegd hoe we dat concreet willen maken.

Verder lezen?

Klik hier voor onze volledige Position Paper in pdf (apr 2016)

Reizigers Leiden CS (zeezijde)